Địa điểm kinh doanh

Thành lập địa điểm kinh doanh theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP

Bên cạnh việc thành lập chi nhánh để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và hiện diện thương mại của doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố trên cả nước thì địa điểm kinh doanh cũng được xem là một phương thức được nhắc đến.  Continue reading “Địa điểm kinh doanh”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
Thủ tục thành lập chi nhánh

Chi nhánh là gì? Thủ tục thành lập chi nhánh mới nhất

Sau khi thành lập công ty và đi vào hoạt động một thời gian, sự phát triển của công ty đặt ra vấn đề về việc mở rộng thị trường và quy mô hoạt động kinh doanh của công ty ở những khu vực khác trong một tỉnh, thành phố hoặc ở các tỉnh khác trên cả nước. Continue reading “Chi nhánh”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: