Chuyển đổi công ty

Các phương thức chuyển đổi công ty

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, vì các mục tiêu khác nhau mà công ty có thể chuyển đổi qua lại giữa các loại hình nhằm tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty mình.

Các doanh nghiệp có thể chuyển đổi qua lại giữa các loại hình:

a/ Công ty TNHH thành công ty cổ phần.

b/ Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

c/ Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên.

d/ Doanh nghiêp tư nhân thành công ty TNHH.

e/ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên.

f/ Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên.

TƯ VẤN PHƯƠNG THỨC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY

HOTLINE 24/703456 888 45

Các phương thức chuyển đổi công ty

Hiện nay theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì mỗi loại hình công ty có những phương thức chuyển đổi khác nhau.

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần trong các trường hợp sau:

a) Chuyển đổi công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm (a), (b) và (c) nêu trên.

Việc chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần gồm:

a) Chuyển đổi công ty TNHH 01 thành viên sang công ty cổ phần.

b) Chuyển đổi công ty TNHH 02 thành viên trở lên sang công ty cổ phần.

Việc chuyển đổi giữa hai loại hình công ty TNHH này có những điểm khác biệt cần lưu ý với bài viết chi tiết chuyển đổi công ty TNHH 01 thành viên thành công ty cổ phần tại đây.

      Xem thêm: Chuyển đổi công ty TNHH 02 thành viên trở lên sang công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Các phương thức chuyển đổi bao gồm:

a) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;

b) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

c) Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần.

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên có thể xem tại đây.

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

a) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

d) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định tại các điểm a, b và c.

     Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Chuyển đổi công ty TNHH HTV sang công ty TNHH MTV 

Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện bằng cách chuyển nhượng vốn trong các trường hợp sau:

a) Một thành viên nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của tất cả các thành viên còn lại.

b) Một thành viên là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ phần vốn góp của tất cả các thành viên còn lại.

c) Một người không phải là thành viên nhận chuyển nhượng phần vốn góp bằng toàn bộ số vốn góp của tất cả thành viên của công ty.

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH HTV thành công ty TNHH MTV có thể xem tại đây.

   Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH MTV thành công ty TNHH HTV

Dịch vụ tư vấn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

chuyển đổi công ty

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Thực hiện thủ tục rút gọn trong 01 ngày làm việc nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật về các hình thức chuyển đổi loại hình công ty.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: