Chuyển nhượng vốn góp phải thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư?

Chuyển nhượng vốn góp phải thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư?

(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Maxcore được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp ngày 27/2/2010 với 100% vốn nhà đầu tư nước ngoài. Đầu năm 2019, Công ty thay đổi cơ cấu từ 100% vốn nước ngoài sang 100% vốn trong nước, chủ sở hữu chuyển nhượng vốn góp trong Công ty cho các thành viên người Việt Nam.

Trước khi thực hiện thủ tục, Công ty TNHH Maxcore đã liên hệ với Đường dây nóng hướng dẫn thủ tục đầu tư và Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về bộ thủ tục đối với trường hợp này. Theo hướng dẫn của Đường dây nóng, Công ty sẽ thực hiện thủ tục như sau:

– Thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung chuyển nhượng vốn chủ sở hữu và chuyển đổi loại hình công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

– Sau khi có đăng ký kinh doanh mới, Công ty gửi trả Sở Kế hoạch và Đầu tư Giấy chứng nhận đầu tư kèm công văn giải trình việc đã hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng vốn chủ sở hữu. Theo đó, Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng vốn chủ sở hữu tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, khi tiến hành trả Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, phía bộ phận một cửa đưa ý kiến rằng Công ty không thể trả lại Giấy chứng nhận đầu tư này, và có đưa phương án “Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư sang dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước”. Về phương án này, Công ty thấy không hợp lý vì:

– Phòng Đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty với các thành viên là người Việt Nam mà không yêu cầu phải thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Như vậy, có thể hiểu việc chuyển nhượng hoàn toàn phù hợp.

– Các hoạt động kinh doanh của Công ty không nằm trong các lĩnh vực bị hạn chế đối với người Việt Nam, về nguyên tắc thì không phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mặt khác, nếu tiếp tục hoạt động với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ dẫn đến các thủ tục phức tạp sau này nếu Công ty cơ cấu lại thành viên hoặc nội dung hoạt động.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Maxcore đề nghị được hướng dẫn giải quyết để Công ty có thể hoạt động bình thường như các doanh nghiệp có vốn trong nước khác, không bị vướng mắc ở các thủ tục pháp lý sau này.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 40 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: “Đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1, Điều 35 Luật Đầu tư, nhà đầu tư được tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có nhu cầu)”.

Trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì Công ty thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư.

Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: