Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Dch v làm giy phép đăng ký hộ kinh doanh cá th

Hộ kinh doanh cá thể là loại hình kinh doanh phổ biến nhất của thị trường bởi tính cá biệt, quy mô nhỏ gọn của hoạt động kinh doanh, là mô hình kinh doanh sơ khởi nhất trong hệ thống kinh doanh của Việt Nam

Hộ kinh doanh là gì?

HKD do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ.

Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.

Sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Các lưu ý khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Chủ hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

Được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện.

Hồ sơ và Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

HOTLINE03456 888 45

Thay đổi thông tin hộ kinh doanh cá thể

Trường hợp thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh hộ cá thể như tên hộ kinh doanh, ngành nghề, vốn kinh doanh, địa chỉ hộ kinh doanh cùng quận/huyện… chủ hộ kinh doanh chuẩn bị Thông báo thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể kèm thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực và gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Riêng trường hợp thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh khác quận/huyện, chủ hộ xin kinh doanh phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động đối với hộ kinh doanh tại địa điểm cũ, hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế và xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại địa chỉ mới. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp lại giấy phép hộ kinh doanh cá thể mới.

Mất giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Trường hợp giấy phép kinh doanh hộ cá thể bị mất, rách, cháy… chủ hộ kinh doanh chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh hộ cá thể kèm hẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực và gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp lại giấy phép hộ kinh doanh cá thể mới.

Dịch vụ tư vấn và đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

đăng ký hộ kinh doanh

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

Tư vn min phí phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Son tho h sơ để thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thay mặt khách hàng np h sơ và nhn kết qu của cơ quan nhà nước;

Thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu với cơ quan thuế chủ quản.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật về đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: