Đăng ký quy mô dự án đầu tư thế nào?

Đăng ký quy mô dự án đầu tư thế nào?

(Chinhphu.vn) – Công ty Luật TNHH IPIC là công ty tư vấn trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong quá trình tư vấn, Công ty gặp một số vướng mắc sau liên quan đến việc điều chỉnh quy mô dự án của 1 doanh nghiệp.

Hiện theo Luật Đầu tư 2014 và các văn bản thì không có hướng dẫn cách ghi chi tiết về quy mô, công suất đầu tư. Chính vì vậy, trong văn bản đề nghị điều chỉnh dự án gửi lên Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, nhà đầu tư đề xuất quy mô sau điều chỉnh như sau:

“Quy mô dự án (cho năm sản xuất ổn định): Sản xuất và gia công hạt nhựa cao cấp với quy mô, công suất: 11.000 tấn sản phẩm/năm”.

Tuy nhiên, Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng yêu cầu nhà đầu tư phải ghi chi tiết như sau:
– Hạt nhựa Lupoy: 7.000 tấn/ năm;
– Hạt nhựa Lupox: 2.000 tấn/ năm;
– Hạt nhựa Lumid: 1.000 tấn/ năm;
– Hạt nhựa Lupol: 1.000 tấn/ năm.

Công ty Luật TNHH IPIC hỏi, trường hợp này nhà đầu tư có thể đăng ký quy mô tổng thể không hay phải ghi chi tiết từng loại hạt nhựa sản xuất và quy mô từng loại như hướng dẫn của Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 39 Luật Đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm thông tin về quy mô dự án đầu tư.

Theo mẫu Đề xuất dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư (mẫu I.2) và dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư (mẫu I.3) ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, thì khi thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc đăng ký thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải kê khai các nội dung về quy mô đầu tư: Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng; công suất thiết kế; sản phẩm, dịch vụ cung cấp; quy mô kiến trúc xây dựng.

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (mẫu II.2 và II.3) ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT nêu trên không quy định cụ thể nội dung của quy mô dự án đầu tư.

Theo đó, trong quá trình thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc đăng ký đầu tư, nhà đầu tư và cơ quan đăng ký đầu tư căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư và Điều 33 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Khoản 1, Điều 38 Luật Đầu tư 2014 quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với các dự án đầu tư trong các khu này.

Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: