Điều kiện bổ sung ngành nghề đối với DN có vốn nước ngoài

Điều kiện bổ sung ngành nghề đối với DN có vốn nước ngoài

(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sino-Pacific là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có thành viên là nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch British Virgin Islands chiếm 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp.

Hiện Công ty đang thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Mã số doanh nghiệp: 0301677099):

– Ngành Bán buôn kim loại và quặng kim loại (chi tiết: Bán buôn sắt, thép); mã ngành 4662.

– Ngành Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (chi tiết: Bán buôn xi măng); mã ngành 4663.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sino-Pacific đề nghị giải đáp, những ngành nghề nêu trên có quy định điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài hay không? Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch British Virgin Islands chiếm 100% vốn điều lệ có được bổ sung các ngành nghề nêu trên không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Ngành, nghề “Bán buôn, bán lẻ” theo quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO, hạn chế gia nhập thị trường đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hết: “Trong vòng 3 năm kể từ ngày gia nhập, công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối sẽ được phép cung cấp dịch vụ đại lý hoa hồng, bán buôn và bán lẻ tất cả các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam”. Doanh nghiệp được phép bổ sung các ngành nghề nói trên.

Về quốc tịch của nhà đầu tư, Dự án Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sino-Pacific của Nhà đầu tư là pháp nhân thành lập tại British Virgin Islands, không nằm trong danh sách 164 nước thành viên WTO.

Việc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không nằm trong danh sách thành viên WTO, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư xem xét, quyết định.

Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: