Điều kiện hoàn thuế khi mở rộng dự án

Điều kiện hoàn thuế khi mở rộng dự án

(Chinhphu.vn) – Cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Công ty TNHH Prettl Việt Nam được thành lập ngày 26/5/2010, theo giấy phép đầu tư do UBND tỉnh Hải Dương cấp, là công ty TNHH MTV với 100% vốn đầu tư của nhà đầu tư PRETTL KOREA CO.,LTD. Ngành nghề kinh doanh là sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ.

Công ty TNHH linh kiện tự động PRETTL Việt Nam được thành lập ngày 2/4/2015 theo giấy phép đầu tư do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp, là công ty TNHH MTV với 100% vốn đầu tư của nhà đầu tư PRETTL INDUSTRY KOREA CO.,LTD.

Ngày 14/3/2016, Công ty TNHH Prettl Việt Nam đã mua lại phần vốn góp của PRETTL INDUSTRY KOREA CO.,LTD đã góp vào Công ty TNHH linh kiện tự động PRETTL Việt Nam.

Ngày 11/4/2016, Công ty linh kiện đã đổi chủ sở hữu, sau đó sáp nhập vào Công ty TNHH Prettl Việt Nam. Tổng vốn đầu tư của Công ty Prettl Việt Nam là 18.000.000 USD, được hưởng ưu đãi theo dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp.

Ngày 19/10/2017, Công ty tăng vốn đầu tư từ 18.000.000 USD lên 27.615.000 USD để bổ sung tiến độ cho giai đoạn mở rộng tăng quy mô dự án. Từ thời điểm tăng vốn đầu tư để mở rộng quy mô dự án, Công ty đã phát sinh số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ.

Hiện nay, Công ty muốn đề nghị hoàn thuế GTGT cho giai đoạn dự án đầu tư mở rộng trên. Công ty đã có ý kiến hỏi Cục Thuế tỉnh Hải Dương, nhưng chưa nhận được hướng dẫn cụ thể. Cục Thuế yêu cầu Công ty đợi văn bản hướng dẫn cụ thể từ Tổng cục Thuế.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Prettl Việt Nam đề nghị Tổng cục Thuế sớm có hướng dẫn cụ thể để Công ty được hoàn thuế cho dự án đầu tư mở rộng.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính trả lời như sau:

Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT”.

Tại Tiết b, Điểm 2, Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT:

“b) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì số thuế GTGT đầu vào bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính, sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điểm c khoản này. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với dự án đầu tư”.

Đề nghị Công ty TNHH Prettl Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: