chuyển đổi CTCP sang TNHH MTV

Chuyển đổi công ty cổ phần thành TNHH MTV

Công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp phải có tối thiểu 03 cổ đông tại thời điểm thành lập công ty.

Việc chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên đồng nghĩa với việc các cổ đông hiện hữu của công ty đồng thời chuyển toàn bộ số cổ phần cho 01 cổ đông duy nhất còn lại và khi đó thực hiện chuyển đổi loại hình công ty.

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY 

HOTLINE 24/703456 888 45

Các phương thức chuyển đổi công ty có phần thành TNHH MTV

Luật Doanh nghiệp quy định các phương thức chuyển đổi như sau:

a) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;

b) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

c) Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần.

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty;

3. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;

4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

5. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty

6. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

     Tải về: Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu

Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty;

3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

3.1 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức và văn bản ủy quyền tương ứng;

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

3.2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

4. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;

5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

6. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty.

     Tải về: Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu

Các lưu ý đối với chuyển đổi công ty cổ phần thành TNHH MTV

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Doanh nghiệp không đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng thời với hồ sơ chuyển đổi.

Thủ tục sau khi chuyển đổi loại hình công ty

Sau khi chuyển đổi loại hình công ty, công ty phải thực hiện các công ty sau đây:

Làm lại con dấu mới, trả dấu cũ và thông báo mẫu dấu

Sau khi có Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp mới, công ty phải làm lại con dấu với loại hình công ty mới.

Kể từ năm 2016, công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu của công ty lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu là 01-03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. 

Và từ này 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.

Trường hợp con dấu của công ty trước đây là do Bộ Công an cấp, công ty phải thực hiện thủ tục trả con dấu cho Bộ công an kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Bộ Công an cấp.

Thông báo thay đổi thông tin trên hoá đơn điện t

Từ ngày 01/11/2020, công ty sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử thay cho hoá đơn giấy.

Công ty tiến hành thông báo cho đơn vị phát hành hoá đơn để cập nhật lại loại hình công ty. 

Thông báo với ngân hàng

Công ty liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Phát hành thông báo với các khách hàng, nhà cung cấp

Công ty soạn thảo công văn (email/bản giấy) gửi cho tất các các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Dịch vụ tư vấn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

chuyển đổi công ty cổ phần thành TNHH MTV

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Thực hiện thủ tục rút gọn trong 01 ngày làm việc nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật về chuyển đổi công ty cổ phần thành TNHH MTV.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
chuyển đổi CTCP sang TNHH HTV

Chuyển đổi công ty cổ phần sang TNHH hai thành viên trở lên

Không giống như việc chuyển đổi công ty cổ phần sang TNHH một thành viên khi việc chuyển đổi được thực hiện do không đáp ứng đủ điều kiện về số lượng cổ đông tối thiểu trong môt số trường hợp.

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY 

HOTLINE 24/703456 888 45

Các phương thức chuyển đổi công ty cổ phần sang TNHH 02 thành viên

Luật Doanh nghiệp quy định các phương thức chuyển đổi như sau:

a) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

d) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định tại các điểm a, b và c.

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần sang TNHH 02 thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Danh sách thành viên.

3. Điều lệ công ty.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

4.1 Thẻ CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên là cá nhân;

4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Thẻ CCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức và văn bản ủy quyền tương ứng;

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

5. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

6. Quyết định của ĐHĐCĐ về việc chuyển đổi công ty.

7. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty.

     Tải về: Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 02 thành viên

Các lưu ý đối với chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 02 thành viên

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Doanh nghiệp không đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng thời với hồ sơ chuyển đổi.

Thủ tục sau khi chuyển đổi công ty cổ phần sang TNHH HTV

Sau khi chuyển đổi loại hình công ty, công ty phải thực hiện các công ty sau đây:

Làm lại con dấu mới, trả dấu cũ và thông báo mẫu dấu

Sau khi có Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp mới, công ty phải làm lại con dấu với loại hình công ty mới.

Kể từ năm 2016, công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu của công ty lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu là 01-03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. 

Và từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.

Trường hợp con dấu của công ty trước đây là do Bộ Công an cấp, công ty phải thực hiện thủ tục trả con dấu cho Bộ công an kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Bộ Công an cấp.

Thông báo thay đổi thông tin trên hoá đơn điện t

Từ ngày 01/11/2020, công ty sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử thay cho hoá đơn giấy.

Công ty tiến hành thông báo cho đơn vị phát hành hoá đơn để cập nhật lại loại hình công ty. 

Thông báo với ngân hàng

Công ty liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Phát hành thông báo với các khách hàng, nhà cung cấp

Công ty soạn thảo công văn (email/bản giấy) gửi cho tất các các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Dịch vụ tư vấn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

chuyển đổi công ty cổ phần sang TNHH HTV

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Thực hiện thủ tục rút gọn trong 01 ngày làm việc nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật về chuyển đổi công ty cổ phần sang TNHH 02 thành viên trở lên.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
chuyển đổi công ty TNHH HTV sang MTV

Chuyển đổi công ty TNHH HTV sang MTV

Không giống như việc chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, với việc chuyển đổi công ty TNHH HTV sang MTV được xem là hoạt động “tập trung quyền lực” về một cá nhân/ tổ chức sở hữu công ty duy nhất.

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY 

HOTLINE03456 888 45

Các phương thức chuyển đổi công ty TNHH HTV sang MTV

Hiện nay theo quy định của Luật Doanh nghiệp không có một quy định nào rõ ràng cho phương thức chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên sang công ty TNHH một thành viên.

Tuy nhiên về mặt lý luận, có thể thấy rằng công ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ có thể chuyển đổi sang công ty TNHH một thành viên khi và chỉ khi công ty chỉ còn lại một thành viên duy nhất. Thành viên đó có thể là tổ chức/cá nhân.

Trong trường hợp nêu trên việc chuyển đổi sẽ được thực hiện bằng cách chuyển nhượng vốn trong các trường hợp sau:

a) Một thành viên nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của tất cả các thành viên còn lại.

b) Một thành viên là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ phần vốn góp của tất cả các thành viên còn lại.

c) Một người không phải là thành viên nhận chuyển nhượng phần vốn góp bằng toàn bộ số vốn góp của tất cả thành viên của công ty.

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH HTV sang MTV do cá nhân làm chủ sở hữu

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

4. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

5. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

6. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

     Tải về: Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH HTV sang MTV do cá nhân làm chủ sở hữu

Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH HTV sang MTV do tổ chức làm chủ sở hữu

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2. Điều lệ công ty

3. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác

4. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền

5.1 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình chủ tịch công ty;

5.2 Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên;

6. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp

7. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty;

8. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

     Tải về: Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH HTV sang MTV do tổ chức làm chủ sở hữu

Các lưu ý đối với chuyển đổi công ty TNHH sang MTV

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Doanh nghiệp không đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng thời với hồ sơ chuyển đổi.

Thủ tục sau khi chuyển đổi loại hình công ty

Sau khi chuyển đổi loại hình công ty, công ty phải thực hiện các công ty sau đây:

* Lưu ý chung: Đối với chuyển đổi qua lại giữa công ty TNHH từ một thành viên sang hai thành viên trở lên và ngược lại thì không cần phải thông báo, trừ trường hợp có sự thay đổi tên công ty sau khi chuyển đổi.

Làm lại con dấu mới, trả dấu cũ và thông báo mẫu dấu

Sau khi có Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp mới, công ty phải làm lại con dấu với loại hình công ty mới. 

Kể từ năm 2016, công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu của công ty lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu là 01-03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. 

Và từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.

Trường hợp con dấu của công ty trước đây là do Bộ Công an cấp, công ty phải thực hiện thủ tục trả con dấu cho Bộ công an kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Bộ Công an cấp.

Thông báo thay đổi thông tin trên hoá đơn điện t

Từ ngày 01/11/2020, công ty sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử thay cho hoá đơn giấy.

Công ty tiến hành thông báo cho đơn vị phát hành hoá đơn để cập nhật lại loại hình công ty. 

Thông báo với ngân hàng

Công ty liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Phát hành thông báo với các khách hàng, nhà cung cấp

Công ty soạn thảo công văn (email/bản giấy) gửi cho tất các các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Dịch vụ tư vấn và chuyển đổi loại hình công ty

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

chuyển đổi công ty TNHH HTV sang MTV

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Thực hiện thủ tục rút gọn trong 01 ngày làm việc nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật về chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên sang công ty TNHH 1 thành viên.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

Thủ tục chuyển đổi công ty

Cùng với việc chuẩn bị phương án chuyển đổi loại hình công ty thì thủ tục chuyển đổi công ty cũng là một vấn đề đặc biệt cần lưu ý để thực hiện đầy đủ và chính xác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật quản lý thuế và các quy định pháp luật khác.

Đối với những loại hình chuyển đổi khác nhau sẽ có những quy định về trình tự và thủ tục chuyển đổi công ty khác nhau. Nhưng nhìn chung sẽ có những thủ tục đan xen lẫn nhau và/hoặc bất kỳ việc chuyển đổi loại hình công ty nào cũng sẽ phải thực hiện.

Trong phạm vi bài viết này, Merclaw xin được phép trình bày những thủ tục chung nhất mà trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty cho nhiều Khách Hàng của mình chúng tôi nhận thấy cần phải thực hiện.

TƯ VẤN THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

HOTLINE 24/703456 888 45

Thủ tục chuyển đổi công ty

Công ty sau khi thực hiện việc chuyển đổi nội bộ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh:

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi công ty TNHH.

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật chuẩn bị 01 bộ hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty.

     Xem thêm: Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Cơ quan thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch Đầu tư nơi đặt trụ sở chính.

Hiện nay, tại TP Hồ Chí Minh, hồ sơ chuyển đổi phải được thực hiện online trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia trước và sau khi hồ sơ chuyển đổi được chấp thuận thì khi đó mới tiến hành nộp bản giấy hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp từ chối hồ sơ đăng ký thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho công ty biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, công ty thực hiện đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thủ tục sau khi chuyển đổi công ty

Sau khi chuyển đổi loại hình công ty, công ty phải thực hiện các công ty sau đây:

* Lưu ý chung: Đối với chuyển đổi qua lại giữa công ty TNHH từ một thành viên sang hai thành viên trở lên và ngược lại thì không cần phải thông báo, trừ trường hợp có sự thay đổi tên công ty sau khi chuyển đổi.

Làm lại con dấu mới, trả dấu cũ và thông báo mẫu dấu

Sau khi có Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp mới, công ty phải làm lại con dấu với loại hình công ty mới.

Kể từ năm 2016, công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu của công ty lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu là 01-03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. 

Và từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.

Trường hợp con dấu của công ty trước đây là do Bộ Công an cấp, công ty phải thực hiện thủ tục trả con dấu cho Bộ công an kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Bộ Công an cấp.

Thông báo thay đổi thông tin trên hoá đơn điện t

Từ ngày 01/11/2020, công ty sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử thay cho hoá đơn giấy.

Công ty tiến hành thông báo cho đơn vị phát hành hoá đơn để cập nhật lại loại hình công ty.

Thông báo với ngân hàng

Công ty liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Phát hành thông báo với các khách hàng, nhà cung cấp

Công ty soạn thảo công văn (email/bản giấy) gửi cho tất các các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Dịch vụ tư vấn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

thủ tục chuyển đổi công ty

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Thực hiện thủ tục rút gọn trong 01 ngày làm việc nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật về thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
chuyển đổi công ty

Các phương thức chuyển đổi công ty

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, vì các mục tiêu khác nhau mà công ty có thể chuyển đổi qua lại giữa các loại hình nhằm tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty mình.

Các doanh nghiệp có thể chuyển đổi qua lại giữa các loại hình:

a/ Công ty TNHH thành công ty cổ phần.

b/ Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

c/ Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên.

d/ Doanh nghiêp tư nhân thành công ty TNHH.

e/ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên.

f/ Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên.

TƯ VẤN PHƯƠNG THỨC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY

HOTLINE 24/703456 888 45

Các phương thức chuyển đổi công ty

Hiện nay theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì mỗi loại hình công ty có những phương thức chuyển đổi khác nhau.

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần trong các trường hợp sau:

a) Chuyển đổi công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm (a), (b) và (c) nêu trên.

Việc chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần gồm:

a) Chuyển đổi công ty TNHH 01 thành viên sang công ty cổ phần.

b) Chuyển đổi công ty TNHH 02 thành viên trở lên sang công ty cổ phần.

Việc chuyển đổi giữa hai loại hình công ty TNHH này có những điểm khác biệt cần lưu ý với bài viết chi tiết chuyển đổi công ty TNHH 01 thành viên thành công ty cổ phần tại đây.

      Xem thêm: Chuyển đổi công ty TNHH 02 thành viên trở lên sang công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Các phương thức chuyển đổi bao gồm:

a) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;

b) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

c) Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần.

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên có thể xem tại đây.

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

a) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

d) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định tại các điểm a, b và c.

     Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Chuyển đổi công ty TNHH HTV sang công ty TNHH MTV 

Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện bằng cách chuyển nhượng vốn trong các trường hợp sau:

a) Một thành viên nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của tất cả các thành viên còn lại.

b) Một thành viên là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ phần vốn góp của tất cả các thành viên còn lại.

c) Một người không phải là thành viên nhận chuyển nhượng phần vốn góp bằng toàn bộ số vốn góp của tất cả thành viên của công ty.

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH HTV thành công ty TNHH MTV có thể xem tại đây.

   Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH MTV thành công ty TNHH HTV

Dịch vụ tư vấn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

chuyển đổi công ty

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Thực hiện thủ tục rút gọn trong 01 ngày làm việc nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật về các hình thức chuyển đổi loại hình công ty.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
chuyển đổi công ty TNHH HTV sang CTCP

Chuyển đổi công ty TNHH HTV sang CTCP

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp, mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như kêu gọi đầu tư mà các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể quyết định chuyển đổi thành công ty cổ phần với những ưu thế về quản lý và huy động vốn của mô hình công ty cổ phần.

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY 

HOTLINE 24/703456 888 45

Các phương thức chuyển đổi công ty TNHH HTV sang CTCP

Luật Doanh nghiệp quy định các hình thức chuyển đổi công ty TNHH HTV sang CTCP như sau:

Chuyển đổi tự nhiên

Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác.

Đây là phương thức chuyển đổi dành cho công ty đã có từ 03 thành viên trở lên tại thời điểm chuyển đổi.

Chuyển đổi bằng cách huy động thêm vốn góp

Một phương thức chuyển đổi phổ biến của công ty TNHH HTV sang CTCP.

Vì muốn tăng vốn điều lệ của công ty thì Hội Đồng Thành Viên công ty TNHH hai thành viên quyết định huy động vốn từ một bên thứ ba.

Với phương thức này công ty sẽ vừa thực hiện chuyển đổi vừa thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ.

Chuyển đổi bằng cách chuyển nhượng vốn

Đây là phương thức chuyển đổi công ty TNHH HTV sang CTCP bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác.

Theo phương thức này công ty TNHH hai thành viên sẽ chuyển nhượng một phần vốn cho một bên thứ ba và thực hiện chuyển đổi.

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH HTV sang CTCP

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ; Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;

3. Điều lệ công ty;

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

4.1 Thẻ CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên là cá nhân;

4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Thẻ CCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức và văn bản ủy quyền tương ứng;

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

5. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

6. Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;

7. Bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;

     Tải về: Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH HTV sang CTCP

Các lưu ý đối với chuyển đổi công ty TNHH sang CTCP

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Doanh nghiệp không đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng thời với hồ sơ chuyển đổi.

Thủ tục sau khi chuyển đổi công ty TNHH sang CTCP

Sau khi chuyển đổi loại hình công ty, công ty phải thực hiện các công ty sau đây:

Làm lại con dấu mới, trả dấu cũ và thông báo mẫu dấu

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, công ty phải làm lại con dấu với loại hình công ty mới.

Kể từ năm 2016, công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu của công ty lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu là 01-03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. 

Và từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.

Trường hợp con dấu của công ty trước đây là do Bộ Công an cấp, công ty phải thực hiện thủ tục trả con dấu cho Bộ công an kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Bộ Công an cấp.

Thông báo thay đổi thông tin trên hoá đơn điện t

Từ ngày 01/11/2020, công ty sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử thay cho hoá đơn giấy.

Công ty tiến hành thông báo cho đơn vị phát hành hoá đơn để cập nhật lại loại hình công ty. 

Thông báo với ngân hàng

Công ty liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Phát hành thông báo với các khách hàng, nhà cung cấp

Công ty soạn thảo công văn (email/bản giấy) gửi cho tất các các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Dịch vụ tư vấn và chuyển đổi công ty

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

chuyển đổi công ty TNHH HTV sang CTCP

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Thực hiện thủ tục rút gọn trong 01 ngày làm việc nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật về chuyển đổi công ty TNHH HTV sang công ty cổ phần.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
chuyển đổi công ty TNHH MTV sang CTCP

Chuyển đổi công ty TNHH MTV sang CTCP

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp, mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như kêu gọi đầu tư mà chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể quyết định chuyển đổi thành công ty cổ phần với những ưu thế tuyệt vời về quản lý và huy động vốn của mô hình công ty cổ phần.

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

HOTLINE 24/703456 888 45

Các phương thức chuyển đổi công ty TNHH MTV sang CTCP

Luật Doanh nghiệp quy định các hình thức chuyển đổi công ty TNHH MTV sang CTCP như sau:

Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm vốn góp

Một phương thức chuyển đổi phổ biến của công ty TNHH MTV sang CTCP.

Vì muốn tăng vốn điều lệ của công ty thì Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên quyết định huy động vốn từ một bên thứ ba bằng cách huy động vốn góp tối thiểu là 02 cá nhân hoặc tổ chức khác.

Với phương thức này công ty sẽ vừa thực hiện chuyển đổi vừa thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ.

Chuyển đổi bằng cách chuyển nhượng vốn

Đây là phương thức chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác.

Theo phương thức này:

a) Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn của mình cho tối thiểu 03 tổ chức, cá nhân khác; hoặc

b) Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ chuyển nhượng một phần vốn của mình cho tối thiểu 02 tổ chức, cá nhân khác.

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH MTV sang CTCP

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;

3. Điều lệ công ty;

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

4.1 Thẻ CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên là cá nhân;

4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Thẻ CCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức và văn bản ủy quyền tương ứng;

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư;

5. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;

6. Quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển đổi công ty.

     Tải về: Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần

Các lưu ý đối với chuyển đổi công ty TNHH MTV sang CTCP

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Doanh nghiệp không đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng thời với hồ sơ chuyển đổi.

Thủ tục sau khi chuyển đổi loại hình công ty

Sau khi. chuyển đổi loại hình công ty, công ty phải thực hiện các công ty sau đây:

Làm lại con dấu mới, trả dấu cũ và thông báo mẫu dấu

Sau khi có Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp mới, công ty phải làm lại con dấu với loại hình công ty mới.

Kể từ năm 2016, công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu của công ty lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Và từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.

Trường hợp con dấu của công ty trước đây là do Bộ Công an cấp, công ty phải thực hiện thủ tục trả con dấu cho Bộ công an kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Bộ Công an cấp.

Thời gian thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu là 01-03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. 

Thông báo thay đổi thông tin trên hoá đơn điện t

Từ ngày 01/11/2020, công ty sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử thay cho hoá đơn giấy.

Công ty tiến hành thông báo cho đơn vị phát hành hoá đơn để cập nhật lại loại hình công ty. 

Thông báo với ngân hàng

Công ty liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Phát hành thông báo với các khách hàng, nhà cung cấp

Công ty soạn thảo công văn (email/bản giấy) gửi cho tất các các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Dịch vụ tư vấn và chuyển đổi công ty

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Thực hiện thủ tục rút gọn trong 01 ngày làm việc nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật về chuyển đổi công ty TNHH MTV sang CTCP.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
chuyển đổi công ty TNHH MTV sang TNHH HTV

Chuyển đổi công ty TNHH MTV sang TNHH HTV trở lên

Với mục tiêu phát triển doanh nghiệp, mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như kêu gọi đầu tư, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể quyết định chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY  

HOTLINE 24/7: 03456 888 45

Các phương thức chuyển đổi công ty TNHH MTV sang TNHH HTV

Chuyển đổi thành công ty TNHH HTV bằng cách huy động thêm vốn góp

Đây là một phương thức chuyển đổi phổ biến của công ty TNHH MTV sang TNHH HTV.

Vì muốn tăng vốn điều lệ của công ty thì Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên quyết định huy động vốn từ một bên thứ ba.

Với phương thức này công ty sẽ vừa thực hiện chuyển đổi vừa thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ.

Chuyển đổi bằng cách chuyển nhượng vốn

Đây là phương thức chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác.

Theo phương thức này:

a) Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn của mình cho tối thiểu 02 tổ chức, cá nhân khác và thực hiện chuyển đổi; hoặc

b) Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ chuyển nhượng một phần vốn của mình cho tối thiểu 01 tổ chức, cá nhân khác và thực hiện chuyển đổi.

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH MTV sang TNHH HTV

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp                            

2. Danh sách thành viên

3. Điều lệ công ty

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

4.1 Thẻ CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên là cá nhân

4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Thẻ CCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức và văn bản ủy quyền tương ứng

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

5. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

     Tải về: Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH MTV sang TNHH HTV

Các lưu ý đối với chuyển đổi công ty TNHH MTV sang TNHH HTV

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Doanh nghiệp không đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng thời với hồ sơ chuyển đổi.

Thủ tục sau khi chuyển đổi loại hình công ty

Sau khi chuyển đổi loại hình công ty, công ty phải thực hiện các công ty sau đây:

Làm lại con dấu mới, trả dấu cũ và thông báo mẫu dấu

Sau khi có Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp mới, công ty phải làm lại con dấu với loại hình công ty mới.

Kể từ năm 2016, công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu của công ty lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu là 01-03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

Và từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.

Trường hợp con dấu của công ty trước đây là do Bộ Công an cấp, công ty phải thực hiện thủ tục trả con dấu cho Bộ công an kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Bộ Công an cấp.

Thông báo thay đổi thông tin trên hoá đơn điện t

Từ ngày 01/11/2020, công ty sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử thay cho hoá đơn giấy.

Công ty tiến hành thông báo cho đơn vị phát hành hoá đơn để cập nhật lại loại hình công ty. 

Thông báo với ngân hàng

Công ty liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Phát hành thông báo với các khách hàng, nhà cung cấp

Công ty soạn thảo công văn (email/bản giấy) gửi cho tất các các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Dịch vụ tư vấn và chuyển đổi loại hình công ty

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

chuyển đổi công ty TNHH MTV sang TNHH HTV

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Thực hiện thủ tục rút gọn trong 01 ngày làm việc nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật về chuyển đổi công ty TNHH MTV sang TNHH HTV.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
chuyển nhượng công ty TNHH MTV

Chuyển nhượng công ty TNHH MTV

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ trình bày thủ tục chuyển nhượng công ty TNHH một thành viên. Việc chuyển nhượng, mua bán, sang nhượng công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần cũng sẽ được thực hiện tương tự như hướng dẫn chi tiết trong bài viết này. 

Continue reading “Chuyển nhượng vốn công ty TNHH MTV”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: