Công_ty_cổ_phần

Công ty cổ phần là gì? Vì sao thành lập công ty cổ phần?

Công ty cổ phần được xếp hạng đầu tiên về khả năng huy động vốn mạnh mẽ nhất trong tất cả các loại hình doanh nghiệp vì Luật Doanh nghiệp cho phép công ty cổ phần được quyền phát hành cổ phần khi có nhu cầu tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh hoặc là mở rộng quy mô công ty. Continue reading “Công ty cổ phần là gì? Ưu nhược điểm CTPC”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: