ngành nghề có điều kiện

Danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới nhất 2019

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện được ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và được sửa đổi bổ sung bằng Luật số 03/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Continue reading “243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới nhất 2019”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

Danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định mới nhất

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ấn định khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Dưới đây là danh sách 20 ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định cập nhật mới nhất bởi MERCLAW

Continue reading “20 ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định 2018”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
Mã ngành kinh doanh cấp 4

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4 cập nhật mới nhất

Ngày  06 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kèm Quyết định số 27/2018/QĐ-TT về Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam có hiệu lực thi hành vào ngày 20 tháng 8 năm 2018, thay thế cho Quyết định 10/2007/QĐ-TT. Continue reading “Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4 mới nhất 2018”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: