Thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật công ty

Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là Giám đốc, Tổng Giám Đốc hoặc là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đối với Công ty cổ phần, Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên đối với Công ty TNHH hai thành viên và trong mô hình tổ chức Hội Đồng Thành Viên của Công ty TNHH một thành viên.  Continue reading “Thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật (GĐ – TGĐ)”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: