Thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH MTV

Để chuẩn bị hồ sơ thành lập VPĐD công ty TNHH MTV, Quý Khách hàng cần chuẩn bị các hồ sơ như được liệt kê bên dưới. 

Bộ hồ sơ này được Tư vấn Merclaw chỉnh sửa và cập nhật theo biểu mẫu mới nhất hiện nay. Trường hợp cần tư vấn thực hiện hồ sơ, vui lòng liên hệ cho chúng tôi.

Continue reading “Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH MTV”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
Thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH HTV

Để chuẩn bị hồ sơ thành lập VPĐD công ty TNHH HTV, Quý Khách hàng cần chuẩn bị các hồ sơ như được liệt kê bên dưới. 

Bộ hồ sơ này được Tư vấn Merclaw chỉnh sửa và cập nhật theo biểu mẫu mới nhất hiện nay. Trường hợp cần tư vấn thực hiện hồ sơ, vui lòng liên hệ cho chúng tôi.

Continue reading “Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH HTV”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Để thành lập VPĐD công ty cổ phần, Quý Khách hàng cần chuẩn bị các hồ sơ như được liệt kê bên dưới. 

Bộ hồ sơ này được Tư vấn Merclaw chỉnh sửa và cập nhật theo biểu mẫu mới nhất hiện nay. Trường hợp cần tư vấn thực hiện hồ sơ, vui lòng liên hệ cho chúng tôi.

Continue reading “Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
Thành lập Văn phòng đại diện

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện trong nước

Văn phòng đại diện thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh cho công ty.

Văn phòng đại diện gồm có VPĐD của doanh nghiệp trong nước và VPĐD của thương nhân nước ngoài do Sở Công Thương Tỉnh cấp giấy phép và quản lý. Continue reading “Thủ tục thành lập văn phòng đại diện”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: