Giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

Giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên

Việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên phải do Hội đồng thành viên quyết định và phải tiến hành thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ.

Phương án giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

1 – Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên;

2 – Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên;

3 – Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên

Điều kiện để thực hiện việc giảm vốn điều lệ:

1 – Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp; và

2 – Sau khi hoàn trả, công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên được thể hiện trong báo cáo tài chính gần nhất.

Nếu công ty đáp ứng được 02 điều kiện nêu trên thì, Hội đồng thành viên ra quyết định hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty theo tỷ lệ vốn góp của thành viên trong tổng vốn điều lệ.

Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

1 – Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

2 – Tổ chức lại công ty;

3 – Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp mua lại phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Trường hợp công ty không mua lại thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên

Các thành viên không thanh toán vốn góp đầy đủ và đúng hạn

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

1 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

2 – Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;

3 – Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ.

     Tải về: Hồ sơ giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Số lượng: 01 bộ hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn xử lý: Trong vòng từ 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ,

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết.

Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 2: Đăng công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

Sau khi giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày giảm vốn.

Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên của Tư vấn Merclaw

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

 Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

 Thực hiện thủ tục rút gọn để xin cấp giấy phép công ty nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

 Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: