Giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu quyết định và phải tiến hành thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ.

Phương án giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

1 – Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ cho chủ sở hữu;

2 – Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu

Điều kiện để thực hiện việc giảm vốn điều lệ:

1 – Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp; và

2 – Sau khi hoàn trả, công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu được thể hiện trong báo cáo tài chính gần nhất.

Chủ sở hữu không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số vốn điều lệ đã đăng ký

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn trên chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

1 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2 – Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;

3 – Báo cáo tài chính gần nhất đối với hình thức hoàn trả vốn góp.

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Số lượng: 01 bộ hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn xử lý: Trong vòng từ 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ,

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 2: Đăng công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Sau khi giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày giảm vốn.

Dịch vụ thay giảm vốn điều lệ của Merclaw

Quý Khách Hàng sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí về cách giảm hoặc giảm vốn phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Quý Khách Hàng sẽ được soạn thảo hồ sơ miễn phí phù hợp với nhu cầu hoạt động;

Thực hiện thủ tục rút gọn để xin cấp giấy phép nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần giấy phép gấp;

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại; và

Hỗ trợ Quý Khách Hàng các thủ tục có liên quan sau khi nhận được giấy phép doanh nghiệp.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ chúng tôi:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAO THU

Địa chỉ  : Tầng 10, Dreamplex Building, 195 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TPHCM

Email      : contact@merclaw.com

Hotline   : 0944 795 168

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên.

Chúc các bạn thành công!

CHIA SẺ BÀI VIẾT: