Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự – Thủ tục xin cấp giấy phép

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an ninh trật tự trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh.

2. Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy chứng nhận hoạt động một trong các loại hình kinh doanh sau đây:

 Công ty TNHH một thành viên;

 Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

 Công ty cổ phần;

 Doanh nghiệp tư nhân;

 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; hoặc

 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

3. Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy hoặc Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở bắt buộc phải đáp ứng về các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa.

Ngoại trừ các cơ sở: sản xuất cờ hiệu, mua, bán cờ hiệu, đèn, còi phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; kinh doanh dịch vụ bảo vệ; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ… không cần phải có các văn bản về phòng cháy chữa cháy.

4. Bản khai lý lịch của người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đối với một số ngành nghề đặc biệt

Ngoài danh mục hồ sơ được liệt kê trên, đối với một số ngành nghề sau đây phải có thêm:

1. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài, phải có bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ vốn đầu tư nước ngoài:

a) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

b) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện quy định của pháp luật đã được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính.

3. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ, phải có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

4. Đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề: Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí; kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; kinh doanh casino; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh dịch vụ đặt cược, phải có văn bản cho phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Thủ tục nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

a) Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;

b) Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;

c) Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự của Bộ Công an.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự quy định

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự không quy định thời hạn sử dụng, trừ các trường hợp:

a) Cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn;

b) Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí thì thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự phù hợp với thời hạn ghi trong văn bản về thi công công trình, thăm dò khai thác khoáng sản, dầu khí.

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự nêu trên:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAO THUỶ

Địa chỉ   : Tầng 10, Dreamplex Building, 195 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TPHCM

Email      : contact@merclaw.com

Hotline   : 0944 795 168

CHIA SẺ BÀI VIẾT: