Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thay đổi tên Doanh nghiệp tư nhân

Bồ hồ sơ đầy đủ gồm:

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

3. Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Thông báo thay đổi tên

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

Link tải đầy đủ: Hồ sơ thay đổi tên Doanh nghiệp tư nhân

     Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên Doanh nghiệp tư nhân

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: