Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thay đổi tên Doanh nghiệp tư nhân

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

Link tải đầy đủ: Hồ sơ thay đổi tên Doanh nghiệp tư nhân

     Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên Doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

Bồ hồ sơ đầy đủ gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

3. Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Thông báo thay đổi tên

 

Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân
Đánh giá bài viết
CHIA SẺ BÀI VIẾT: