Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

Link tải đầy đủ: Hồ sơ giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

     Xem thêm: Thủ tục giảm vốn điều lệ Công tyTNHH 1 thành viên

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Bộ hồ sơ gồm:

1 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2 – Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;

3 – Báo cáo tài chính gần nhất đối với hình thức hoàn trả vốn góp.

1.MTV_Thông báo giảm vốn

 

 

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên
Đánh giá bài viết
CHIA SẺ BÀI VIẾT: