Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên bao gồm các loại hồ sơ sau đây:

1 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2 – Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Link tải đầy đủ: Hồ sơ giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

     Xem thêm: Thủ tục giảm vốn điều lệ Công tyTNHH 1 thành viên

 

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: