Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên bao gồm các loại hồ sơ sau đây:

1 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2 – Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;

3 – Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Link tải: Hồ sơ giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên

    Xem thêm: Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên

 

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: