Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên bao gồm các loại hồ sơ sau đây:

A – Trường hợp chủ sở hữu đầu tư tăng vốn

1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2) Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.

B -Trường hợp nhận vốn từ tổ chức/cá nhân khác

1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2) Danh sách thành viên (nếu chuyển sang công ty TNHH hai thành viên)/ cổ đông (nếu chuyển sang công ty cổ phần);

3) Điều lệ công ty TNHH hai thành viên;

4) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

a. Đối với thành viên góp vốn là cá nhân: Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;

b. Đối với thành viên góp vốn là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

c. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thừa kế.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Link tải đầy đủ: Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

     Xem thêm: Thủ tục tăng vốn điều lệ Công tyTNHH 1 thành viên

 

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

CHIA SẺ BÀI VIẾT: