Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên bao gồm các loại hồ sơ sau đây:

1 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

2 – Quyết định của hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ

3 – Biên bản họp hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ

4 – Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới);

5 – Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

a) Đối với thành viên là cá nhân: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên mới là cá nhân;

b) Đối với thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên mới là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);

6 – Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Link tải đầy đủ: Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên

     Xem thêm: Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên

 

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: