Hồ sơ thay đổi người đại diện công ty TNHH MTV mới nhất

Hồ sơ thay đổi đại diện theo pháp luật Công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thay đổi đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 thành viên bao gồm các loại hồ sơ sau đây:

1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2) Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp;

3) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực:

 Thẻ căn cước công dân; hoặc

 Giấy chứng minh nhân dân; hoặc

 Hộ chiếu

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Link tải đầy đủ: Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 thành viên

   Xem thêm: Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

 

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: