Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần mới nhất

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần mới nhất

MERCLAW xin trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bộ hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần hiện hành nhằm giúp Quý Khách Hàng có thể tự mình thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần.

Bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Mẫu mới nhất 2019;

2) Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;

3) Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;

4) Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

5) Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Trường hợp khác tỉnh/ thành phố thì ngoài các hồ sơ nêu trên cần phải có thêm:

6) Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

7) Danh sách cổ đông sáng lập;

8) Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

9) Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (nếu có).

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Link tải đầy đủ: Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty cổ phần

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: