Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên mới nhất

MERCLAW xin trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bộ hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên hiện hành nhằm giúp Quý Khách Hàng có thể tự mình thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên.

Bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty TNHH

1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Mẫu mới nhất 2019;

2) Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;

3) Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;

4) Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

5) Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ;

Trường hợp khác tỉnh/ thành phố thì ngoài các hồ sơ nêu trên cần phải có thêm:

6) Bản sao hp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

7) Danh sách thành viên công ty.

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Link tải đầy đủ: Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH hai thành viên

CHIA SẺ BÀI VIẾT: