Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần

Bộ hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần bao gồm:

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

 

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên công ty cổ phần;

3. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên công ty cổ phần;

4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

5. Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ.

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Link tải trọn bộ: http://megaurl.in/Wixz1

     Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên Công ty cổ phần

 

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: