Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

Bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

 

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi tên công ty TNHH một thành viên;

3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

4. Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Thông báo thay đổi tên

Link tải đầy đủ: Hồ sơ thay đổi tên Công ty TNHH một thành viên

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

     Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên Công ty TNHH 1 thành viên

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: