Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên

Bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên

 

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty TNHH hai thành viên;

3. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp;

5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

6. Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ;

7. Mục lục hồ sơ.

Thông báo thay đổi tên

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

Link tải đầy đủ: Hồ sơ thay đổi tên Công ty TNHH 2 thành viên

     Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên Công ty TNHH 2 thành viên

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: