Hồ sơ thay đổi thành viên TNHH khi chuyển nhượng vốn

Hồ sơ thay đổi thành viên khi chuyển nhượng vốn góp

Bộ hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên khi chuyển nhượng vốn bao gồm:

Hồ sơ chuyển nhượng vốn công ty TNHH

1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

2) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;

3) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau trường hợp có thành viên mới:

Cá nhânThẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên mới là cá nhân.

Tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định ủy quyền tương ứng;

4) Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

5) Giấy ủy quyền

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

     Tải về: Hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH do chuyển nhượng

 

XEM THÊM: 

 Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH

 Dịch vụ thay đổi tên công ty

Dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ 

 Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty

 Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật

 Dịch vụ điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh

 Dịch vụ thành lập chi nhánh

 Dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện

 Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: