Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty cổ phần mới nhất 2019

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw    

     Tham khảo: Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần 

Bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

Thông báo thay đổi_Trụ sở

1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Mẫu mới nhất 2019;

2) Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;

3) Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;

4) Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

5) Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Trường hợp khác tỉnh/ thành phố thì ngoài các hồ sơ nêu trên cần phải có thêm:

6) Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

7) Danh sách cổ đông sáng lập;

8) Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

9) Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (nếu có).

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần

Link tải đầy đủ: Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty cổ phần

 

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty cổ phần
Đánh giá bài viết
CHIA SẺ BÀI VIẾT: