Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty cổ phần mới nhất

Bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần

1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Mẫu mới nhất 2019;

2) Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;

3) Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;

4) Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

5) Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Trường hợp khác tỉnh/ thành phố thì ngoài các hồ sơ nêu trên cần phải có thêm:

6) Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

7) Danh sách cổ đông sáng lập;

8) Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

9) Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (nếu có).

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Link tải đầy đủ: Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty cổ phần

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw    

     Tham khảo: Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần 

 

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty cổ phần
5 (100%) 1 vote[s]
CHIA SẺ BÀI VIẾT: