Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2019

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw    

     Tham khảo: Thủ tục thay đổi trụ sở công ty TNHH 

Bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

Thông báo thay đổi_Trụ sở

1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Mẫu mới nhất 2019;

2) Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi trụ sở công ty;

3) Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

4) Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Trường hợp khác tỉnh/ thành phố thì ngoài các hồ sơ nêu trên cần phải có thêm:

5) Bản sao hp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

6) Danh sách người đại diện theo ủy quyền

Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty TNHH

Link tải đầy đủ: Hồ sơ thay đổi trụ sở Công ty TNHH một thành viên

 

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty TNHH 1 thành viên
Đánh giá bài viết
CHIA SẺ BÀI VIẾT: