Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên mới nhất

MERCLAW xin trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bộ hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên hiện hành nhằm giúp Quý Khách Hàng có thể tự mình thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên.

Bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty TNHH

1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Mẫu mới nhất 2019;

2) Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi trụ sở công ty;

3) Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

4) Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Trường hợp khác tỉnh/ thành phố thì ngoài các hồ sơ nêu trên cần phải có thêm:

5) Bản sao hp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

6) Danh sách người đại diện theo ủy quyền

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Link tải đầy đủ: Hồ sơ thay đổi trụ sở Công ty TNHH một thành viên

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: