Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên

Việc tặng cho vốn góp phải được lập thành Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, trong đó liệt kê đầy đủ thông tin của bên tặng cho, bên nhận tặng cho, phân vốn góp và tổng giá trị phần vốn góp được tặng cho.

Hợp đồng chuyển nhượng vốn

Tư vấn Sao Thuỷ – MERCLAW trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên như là một nguồn tài liệu để tham khảo.

     Tham khảo: Thủ tục chuyển nhượng vốn góp

 

Hop dong chuyen nhuong von gop

 

     Tải về: Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

 

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ với MERCLAW theo phương thức:

Hotline   : 0944 795 168

Email      : tuvanmienphi@merclaw.com 

 

XEM THÊM: 

 Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH

 Dịch vụ thay đổi tên công ty

Dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ 

 Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty

 Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật

 Dịch vụ điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh

 Dịch vụ thành lập chi nhánh

 Dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện

 Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh

CHIA SẺ BÀI VIẾT: