Khai trình sử dụng lao động tại doanh nghiệp

Khai trình sử dụng lao động tại doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 20 tháng 10 năm 2014 thì doanh nghiệp phải có nghĩa vụ khai trình sử dụng với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong các trường hợp sau:

Khai trình sử dụng lao động khi mới thành lập doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Hồ sơ khai trình sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động

1. Công văn đề nghị sử dụng lao động (Tải mẫu);

2. Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị khi mới thành lập (Mẫu quy định);

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (sao y bản chính);

4. Hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động (Tải mẫu).

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Báo cáo tình hình lao động định kỳ

Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Tải về: Mẫu Báo cáo tình hình lao động định kỳ

Thời gian báo cáo: Trước ngày 25/05 và ngày 25/11 hằng năm.

 

Xem thêm: Không khai trình lao động sẽ bị xử phạt như thế nào

CHIA SẺ BÀI VIẾT: