Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4 mới nhất 2018

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4 cập nhật mới nhất 2018

Hướng dẫn tra cứu: Ctrl + F (Command +F) để tìm kiếm ngành nghề và mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 tương ứng trong quá trình đăng ký thành lập công ty.  

Cấp 4 Tên ngành
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Trồng cây hàng năm
0111 Trồng lúa
0112 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0113 Trồng cây lấy củ có chất bột
0114 Trồng cây mía
0115 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
0116 Trồng cây lấy sợi
0117 Trồng cây có hạt chứa dầu
0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Trồng rau các loại
Trồng đậu các loại
Trồng hoa hàng năm
0119 Trồng cây hàng năm khác
Trồng cây gia vị hàng năm
Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm
Trồng cây hàng năm khác còn lại
Trồng cây lâu năm
0121 Trồng cây ăn quả
Trồng nho
Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác
Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo
Trồng nhãn, vải, chôm chôm
Trồng cây ăn quả khác
0122 Trồng cây lấy quả chứa dầu
0123 Trồng cây điều
0124 Trồng cây hồ tiêu
0125 Trồng cây cao su
0126 Trồng cây cà phê
0127 Trồng cây chè
0128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Trồng cây gia vị lâu năm
Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm
0129 Trồng cây lâu năm khác
Trồng cây cảnh lâu năm
Trồng cây lâu năm khác còn lại
Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
0131 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
0132 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
Chăn nuôi
0141 Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
Sản xuất giống trâu, bò
Chăn nuôi trâu, bò
0142 Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa
Sản xuất giống ngựa, lừa
Chăn nuôi ngựa, lừa, la
0144 Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
Sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai
0145 Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
Sản xuất giống lợn
Chăn nuôi lợn
0146 Chăn nuôi gia cầm
Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
Chăn nuôi gà
Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng
Chăn nuôi gia cầm khác
0149 Chăn nuôi khác
0150 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
0161 Hoạt động dịch vụ trồng trọt
0162 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0163 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0164 Xử lý hạt giống để nhân giống
0170 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ
Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre
Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
Ươm giống cây lâm nghiệp
0220 Khai thác gỗ
Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
0231 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
0232 Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
0240 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
Khai thác, nuôi trồng thủy sản
Khai thác thủy sản
0311 Khai thác thủy sản biển
0312 Khai thác thủy sản nội địa
Nuôi trồng thủy sản
0321 Nuôi trồng thủy sản biển
Nuôi cá
Nuôi tôm
Nuôi thủy sản khác
Sản xuất giống thủy sản biển
0322 Nuôi trồng thủy sản nội địa
Nuôi cá
Nuôi tôm
Nuôi thủy sản khác
Sản xuất giống thủy sản nội địa
KHAI KHOÁNG
Khai thác than cứng và than non
0510 Khai thác và thu gom than cứng
0520 Khai thác và thu gom than non
Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
0610 Khai thác dầu thô
0620 Khai thác khí đốt tự nhiên
Khai thác quặng kim loại
0710 Khai thác quặng sắt
Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)
0721 Khai thác quặng uranium và quặng thorium
0722 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Khai thác quặng bôxít
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu
0730 Khai thác quặng kim loại quý hiếm
Khai khoáng khác
0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Khai thác đá
Khai thác cát, sỏi
Khai thác đất sét
Khai khoáng chưa được phân vào đâu
0891 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
0892 Khai thác và thu gom than bùn
0893 Khai thác muối
0899 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng
0910 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
0990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
Sản xuất, chế biến thực phẩm
1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Giết mổ gia súc, gia cầm
Chế biến và bảo quản thịt
Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh
Chế biến và bảo quản thủy sản khô
Chế biến và bảo quản nước mắm
Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản
1030 Chế biến và bảo quản rau quả
Sản xuất nước ép từ rau quả
Chế biến và bảo quản rau quả khác
1040 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Sản xuất dầu, mỡ động vật
Sản xuất dầu, bơ thực vật
1050 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Xay xát và sản xuất bột
1061 Xay xát và sản xuất bột thô
Xay xát
Sản xuất bột thô
1062 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Sản xuất thực phẩm khác
1071 Sản xuất các loại bánh từ bột
1072 Sản xuất đường
1073 Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
1074 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
1075 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác
1076 Sản xuất chè
1077 Sản xuất cà phê
1079 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Sản xuất đồ uống
1101 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
1102 Sản xuất rượu vang
1103 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
Sản xuất đồ uống không cồn
1200 Sản xuất sản phẩm thuốc lá
Sản xuất thuốc lá
Sản xuất thuốc hút khác
Dệt
Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt
1311 Sản xuất sợi
1312 Sản xuất vải dệt thoi
1313 Hoàn thiện sản phẩm dệt
Sản xuất hàng dệt khác
1391 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
1392 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
1393 Sản xuất thảm, chăn, đệm
1394 Sản xuất các loại dây bện và lưới
1399 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất trang phục
1410 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
1420 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
1430 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú
1511 Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
1512 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
1520 Sản xuất giày, dép
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Cưa, xẻ và bào gỗ
Bảo quản gỗ
Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
1621 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
1622 Sản xuất đồ gỗ xây dựng
1623 Sản xuất bao bì bằng gỗ
1629 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ
Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
1701 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn
1709 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
In, sao chép bản ghi các loại
In ấn và dịch vụ liên quan đến in
1811 In ấn
1812 Dịch vụ liên quan đến in
1820 Sao chép bản ghi các loại
Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế
1910 Sản xuất than cốc
1920 Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
2011 Sản xuất hoá chất cơ bản
Sản xuất khí công nghiệp
Sản xuất chất nhuộm và chất màu
Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác
Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác
Sản xuất hóa chất cơ bản khác
2012 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
2013 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Sản xuất plastic nguyên sinh
Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác
2021 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
2022 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít
Sản xuất mực in
2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
Sản xuất mỹ phẩm
Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
2029 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
2030 Sản xuất sợi nhân tạo
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Sản xuất thuốc các loại
Sản xuất hoá dược và dược liệu
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
Sản xuất sản phẩm từ cao su
2211 Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
2219 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic
Sản xuất bao bì từ plastic
Sản xuất sản phẩm khác từ plastic
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
2310 Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh
Sản xuất thủy tinh phẳng và sản phẩm từ thủy tinh phẳng
Sản xuất thủy tinh rỗng và sản phẩm từ thủy tinh rỗng
Sản xuất sợi thủy tinh và sản phẩm từ sợi thủy tinh
Sản xuất thủy tinh khác và các sản phẩm từ thủy tinh
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu
2391 Sản xuất sản phẩm chịu lửa
2392 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
2393 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
2394 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Sản xuất xi măng
Sản xuất vôi
Sản xuất thạch cao
2395 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
2396 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
2399 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất kim loại
2410 Sản xuất sắt, thép, gang
2420 Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Sản xuất kim loại quý
Sản xuất kim loại màu
Đúc kim loại
2431 Đúc sắt, thép
2432 Đúc kim loại màu
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi
2511 Sản xuất các cấu kiện kim loại
2512 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
2513 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
2520 Sản xuất vũ khí và đạn dược
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại
2591 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
2592 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
2593 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
2610 Sản xuất linh kiện điện tử
2620 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
2630 Sản xuất thiết bị truyền thông
2640 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ
2651 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
2652 Sản xuất đồng hồ
2660 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp
2670 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
2680 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học
Sản xuất thiết bị điện
2710 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
Sản xuất mô tơ, máy phát
Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
2720 Sản xuất pin và ắc quy
Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn
2731 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
2732 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
2733 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
2740 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
2750 Sản xuất đồ điện dân dụng
2790 Sản xuất thiết bị điện khác
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
Sản xuất máy thông dụng
2811 Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)
2812 Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu
2813 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
2814 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động
2815 Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung
2816 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
2817 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
2818 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén
2819 Sản xuất máy thông dụng khác
Sản xuất máy chuyên dụng
2821 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
2822 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
2823 Sản xuất máy luyện kim
2824 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
2825 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
2826 Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da
2829 Sản xuất máy chuyên dụng khác
Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng
Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
2910 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
2920 Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc
2930 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác
Sản xuất phương tiện vận tải khác
Đóng tàu và thuyền
3011 Đóng tàu và cấu kiện nổi
3012 Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
3020 Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe
3030 Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan
3040 Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội
Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu
3091 Sản xuất mô tô, xe máy
3092 Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật
3099 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan
3211 Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
3212 Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
3220 Sản xuất nhạc cụ
3230 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
3240 Sản xuất đồ chơi, trò chơi
3250 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa
Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng
3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị
Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn
3311 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị
3313 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
3314 Sửa chữa thiết bị điện
3315 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
3319 Sửa chữa thiết bị khác
3320 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
3511 Sản xuất điện
Thủy điện
Nhiệt điện than
Nhiệt điện khí
Điện hạt nhân
Điện gió
Điện mặt trời
Điện khác
3512 Truyền tải và phân phối điện
Truyền tải điện
Phân phối điện
3520 Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
Sản xuất khí đốt
Phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
3530 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí
Sản xuất nước đá
CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI
3600 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
Thoát nước
Xử lý nước thải
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu
Thu gom rác thải
3811 Thu gom rác thải không độc hại
3812 Thu gom rác thải độc hại
Thu gom rác thải y tế
Thu gom rác thải độc hại khác
Xử lý và tiêu hủy rác thải
3821 Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
3822 Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại
Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế
Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác
3830 Tái chế phế liệu
Tái chế phế liệu kim loại
Tái chế phế liệu phi kim loại
3900 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
XÂY DỰNG
Xây dựng nhà các loại
4101 Xây dựng nhà để ở
4102 Xây dựng nhà không để ở
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4211 Xây dựng công trình đường sắt
4212 Xây dựng công trình đường bộ
Xây dựng công trình công ích
4221 Xây dựng công trình điện
4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229 Xây dựng công trình công ích khác
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4291 Xây dựng công trình thủy
4292 Xây dựng công trình khai khoáng
4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Hoạt động xây dựng chuyên dụng
Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
4311 Phá dỡ
4312 Chuẩn bị mặt bằng
Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
4321 Lắp đặt hệ thống điện
4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330 Hoàn thiện công trình xây dựng
4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC
Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
Bán ô tô và xe có động cơ khác
4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
Bán buôn xe có động cơ khác
4512 Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
4513 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
Đại lý xe có động cơ khác
4520 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
4541 Bán mô tô, xe máy
Bán buôn mô tô, xe máy
Bán lẻ mô tô, xe máy
Đại lý mô tô, xe máy
4542 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
4543 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
Đấu giá hàng hóa
4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
Bán buôn hoa và cây
Bán buôn động vật sống
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)
Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
4631 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
4632 Bán buôn thực phẩm
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác
4633 Bán buôn đồ uống
Bán buôn đồ uống có cồn
Bán buôn đồ uống không có cồn
4634 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Bán buôn đồ dùng gia đình
4641 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Bán buôn vải
Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác
Bán buôn hàng may mặc
Bán buôn giày dép
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy
4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4653 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn chuyên doanh khác
4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
Bán buôn dầu thô
Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Bán buôn quặng kim loại
Bán buôn sắt, thép
Bán buôn kim loại khác
Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác
4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
4690 Bán buôn tổng hợp
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
4721 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4723 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4724 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
4730 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh
4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
4742 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4751 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
4753 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh
4761 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4762 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
4763 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
4764 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh
4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
4774 Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ
4781 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu
4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ
4783 Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ
4784 Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ
4785 Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ
4789 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)
4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
VẬN TẢI KHO BÃI
Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
Vận tải đường sắt
4911 Vận tải hành khách đường sắt
4912 Vận tải hàng hóa đường sắt
Vận tải hành khách bằng xe buýt
4921 Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
4922 Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh
4929 Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
Vận tải đường bộ khác
4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
Vận tải hành khách bằng hệ thống đường sắt ngầm hoặc đường sắt trên cao
Vận tải hành khách bằng taxi
Vận tải hành khách bàng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại thành (trừ xe buýt)
4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
4940 Vận tải đường ống
Vận tải đường thủy
Vận tải ven biển và viễn dương
5011 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Vận tải hành khách ven biển
Vận tải hành khách viễn dương
5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Vận tải hàng hóa ven biển
Vận tải hàng hóa viễn dương
Vận tải đường thủy nội địa
5021 Vận tải hành khách đường thủy nội địa
Vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới
Vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ
5022 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ
Vận tải hàng không
5110 Vận tải hành khách hàng không
Vận tải hành khách hàng không theo tuyến và lịch trình cố định
Vận tải hành khách hàng không loại khác
5120 Vận tải hàng hóa hàng không
Vận tải hàng hóa hàng không theo tuyến và lịch trình cố định
Vận tải hàng hóa hàng không loại khác
Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Hoạt động điều hành cảng biển
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương
Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa
5223 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
Dịch vụ điều hành bay
Dịch vụ điều hành hoạt động cảng hàng không
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải hàng không
5224 Bốc xếp hàng hóa
Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt
Bốc xếp hàng hóa đường bộ
Bốc xếp hàng hóa cảng biển
Bốc xếp hàng hóa cảng sông
Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không
Bốc xếp hàng hóa loại khác
5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Hoạt động điều hành bến xe
Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ
Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ
Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
Logistics
Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
Bưu chính và chuyển phát
5310 Bưu chính
5320 Chuyển phát
DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG
Dịch vụ lưu trú
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Khách sạn
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự
5590 Cơ sở lưu trú khác
Ký túc xá học sinh, sinh viên
Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm
Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu
Dịch vụ ăn uống
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh
Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác
5621 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
5629 Dịch vụ ăn uống khác
5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
Quán rượu, bia, quầy bar
Quán cà phê, giải khát
Dịch vụ phục vụ đồ uống khác
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Hoạt động xuất bản
Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác
5811 Xuất bản sách
Xuất bản sách trực tuyến
Xuất bản sách khác
5812 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ
Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ trực tuyến
Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ khác
5813 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ
Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ trực tuyến
Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác
5819 Hoạt động xuất bản khác
Hoạt động xuất bản trực tuyến khác
Hoạt động xuất bản khác
5820 Xuất bản phần mềm
Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình
5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
Hoạt động sản xuất phim điện ảnh
Hoạt động sản xuất phim video
Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
5912 Hoạt động hậu kỳ
5913 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
5914 Hoạt động chiếu phim
Hoạt động chiếu phim cố định
Hoạt động chiếu phim lưu động
5920 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Hoạt động phát thanh, truyền hình
6010 Hoạt động phát thanh
Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao
6021 Hoạt động truyền hình
6022 Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác
Viễn thông
6110 Hoạt động viễn thông có dây
Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông có dây
Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông có dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác
6120 Hoạt động viễn thông không dây
Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông không dây
Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông không dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác
6130 Hoạt động viễn thông vệ tinh
6190 Hoạt động viễn thông khác
Hoạt động của các điểm truy cập internet
Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu
Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Hoạt động dịch vụ thông tin
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6312 Cổng thông tin
Dịch vụ thông tin khác
6391 Hoạt động thông tấn
6399 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM
Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Hoạt động trung gian tiền tệ
6411 Hoạt động ngân hàng trung ương
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
6420 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
6430 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác
Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
6491 Hoạt động cho thuê tài chính
6492 Hoạt động cấp tín dụng khác
6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
Bảo hiểm
6511 Bảo hiểm nhân thọ
6512 Bảo hiểm phi nhân thọ
6513 Bảo hiểm sức khỏe
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm sức khỏe khác
6520 Tái bảo hiểm
6530 Bảo hiểm xã hội
Hoạt động tài chính khác
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
6611 Quản lý thị trường tài chính
6612 Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
6621 Đánh giá rủi ro và thiệt hại
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
6629 Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
6630 Hoạt động quản lý quỹ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Hoạt động kinh doanh bất động sản
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở
Kinh doanh bất động sản khác
6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất
Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán
6910 Hoạt động pháp luật
Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý
Hoạt động pháp luật khác
6920 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
7010 Hoạt động của trụ sở văn phòng
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Hoạt động kiến trúc
Hoạt động đo đạc và bản đồ
Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
7211 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
7212 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược
7214 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
7221 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội
7222 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn
Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
7310 Quảng cáo
7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
7420 Hoạt động nhiếp ảnh
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Hoạt động khí tượng thủy văn
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
7500 Hoạt động thú y
HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
7710 Cho thuê xe có động cơ
Cho thuê ôtô
Cho thuê xe có động cơ khác
Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình
7721 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
7722 Cho thuê băng, đĩa video
7729 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển
Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển
Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu
7740 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
7810 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
7820 Cung ứng lao động tạm thời
7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch
7911 Đại lý du lịch
7912 Điều hành tua du lịch
7990 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn
8010 Hoạt động bảo vệ tư nhân
8020 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
8030 Dịch vụ điều tra
Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan
8110 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Dịch vụ vệ sinh
8121 Vệ sinh chung nhà cửa
8129 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
8130 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác
Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng
8211 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
Photo, chuẩn bị tài liệu
Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
8220 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
8291 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
8292 Dịch vụ đóng gói
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, đối ngoại và bảo đảm xã hội bắt buộc
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội
8411 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội
Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
8412 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
8413 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước
8421 Hoạt động đối ngoại
8422 Hoạt động quốc phòng
8423 Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội
8430 Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Giáo dục và đào tạo
Giáo dục mầm non
8511 Giáo dục nhà trẻ
8512 Giáo dục mẫu giáo
Giáo dục phổ thông
8521 Giáo dục tiểu học
8522 Giáo dục trung học cơ sở
8523 Giáo dục trung học phổ thông
Giáo dục nghề nghiệp
8531 Đào tạo sơ cấp
8532 Đào tạo trung cấp
8533 Đào tạo cao đẳng
Giáo dục đại học
8541 Đào tạo đại học
8542 Đào tạo thạc sỹ
8543 Đào tạo tiến sỹ
Giáo dục khác
8551 Giáo dục thể thao và giải trí
8552 Giáo dục văn hóa nghệ thuật
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI
Hoạt động y tế
8610 Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Hoạt động của các bệnh viện
Hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế bộ/ngành
8620 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa
Hoạt động của các phòng khám nha khoa
Hoạt động y tế khác
8691 Hoạt động y tế dự phòng
8692 Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
8699 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung
8710 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh
Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác
8720 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện
8730 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật
8790 Hoạt động chăm sóc tập trung khác
Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm
Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung
8810 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương bệnh binh)
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người khuyết tật
8890 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ
9000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác
Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác
9101 Hoạt động thư viện và lưu trữ
9102 Hoạt động bảo tồn, bảo tàng
9103 Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên
9200 Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
Hoạt động xổ số
Hoạt động cá cược và đánh bạc
Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí
Hoạt động thể thao
9311 Hoạt động của các cơ sở thể thao
9312 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
9319 Hoạt động thể thao khác
Hoạt động vui chơi giải trí khác
9321 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
9329 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC
Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác
Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp
9411 Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ
9412 Hoạt động của các hội nghề nghiệp
9420 Hoạt động của công đoàn
Hoạt động của các tổ chức khác
9491 Hoạt động của các tổ chức tôn giáo
9499 Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc
9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
9512 Sửa chữa thiết bị liên lạc
Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình
9521 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
9522 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
9523 Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da
9524 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tư
9529 Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
9610 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
9620 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu
9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
9632 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ
9633 Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
9639 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH
9700 Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
9810 Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình
9820 Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ
9900 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
486  
CHIA SẺ BÀI VIẾT: