Mẫu khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị khi mới thành lập

Mẫu khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị khi mới thành lập

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

1b_Khai trình khi bắt đầu hoạt động

 

Tải về: Mẫu khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị khi mới bắt đầu sử dụng

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: