Phải có dự án đầu tư mới được bổ sung ngành nghề kinh doanh?

Phải có dự án đầu tư mới được bổ sung ngành nghề kinh doanh?

(Chinhphu.vn) – Công ty CP Đầu tư Box Việt Nam có 10% vốn góp của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khi mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư Box Việt Nam, doanh nghiệp này đã thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư Box hỏi, nếu Công ty có nhu cầu bổ sung ngành nghề (ví dụ như ngành nghề quảng cáo là ngành nghề có điều kiện), thì thủ tục phải thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội như thế nào? Công ty đã tham khảo ý kiến tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và được cho biết không thể đăng ký bổ sung ngành nghề theo Luật Doanh nghiệp thông thường mà phải thực hiện thủ tục đầu tư.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Nghị định 31/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quyền điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có)”.

Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: