Hợp đồng chuyển nhượng vốn

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên

Việc tặng cho vốn góp phải được lập thành Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, trong đó liệt kê đầy đủ thông tin của bên tặng cho, bên nhận tặng cho, phân vốn góp và tổng giá trị phần vốn góp được tặng cho.

Continue reading “Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
Công ty tnhh 2 thành viên

Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở viên có lợi gì?

Tiếp theo nội dung về loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty TNHH Tư Vấn Sao Thuỷ – MERCLAW sau đây sẽ giới thiệu tiếp cho Quý Khách Hàng những quy định pháp luật Công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp. Continue reading “Công ty TNHH 2 thành viên trở lên”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: