Giảm vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên

Việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu quyết định và phải tiến hành thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ. Continue reading “Giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: