Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh theo quyết định của mình để tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của công ty.

Để tạm ngừng kinh doanh của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

TƯ VẤN TẠM NGỪNG KINH DOANH 

HOTLINE: 03456 888 45

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm và có thể quay trở lại kinh doanh vào bất kỳ thời gian nào trong thời hạn tạm ngừng đã thông báo.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Đối với Công ty TNHH một thành viên

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Quyết định của Chủ sở hữu công ty

Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Biên bản họp và Quyết định của Hội Đồng Thành Viên

Đối với Công ty cổ phần

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Biên bản họp và Quyết định của Hội Đồng Quản Trị

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật chuẩn bị 01 bộ hồ sơ.

Cơ quan thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch Đầu tư nơi đặt trụ sở chính.

Hiện nay, tại TP Hồ Chí Minh, hồ sơ chuyển nhượng phải được thực hiện online trước khi nộp bản giấy.

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp từ chối hồ sơ đăng ký thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho công ty biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm ngừng, công ty thực hiện đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng doanh nghiệp sẽ dẫn đến tạm ngừng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp có nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì có thể thông báo tạm ngừng đối với từng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 quy định: 

Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.”

Tạm ngừng kinh doanh có nộp hồ sơ quyết toán thuế 

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 quy định:

“đ) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Tạm ngừng kinh doanh có đóng Bảo hiểm xã hội

Khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

a) Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng.

b) Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm a khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

Dịch vụ thực hiện tạm ngừng kinh doanh

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến của Tư Vấn Sao Thuỷ03456 888 45

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Thực hiện thủ tục rút gọn trong 01 ngày làm việc nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật về tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: