Tặng cho vốn góp trong công ty TNHH

Tặng cho vốn góp trong công ty TNHH

Thành viên công ty TNHH 2 thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác mà không cần sự chấp thuận của Hội Đồng Thành Viên.

Thủ tục tặng cho vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên

Việc tặng cho vốn góp phải được lập thành Hợp đồng tặng cho vốn góp, trong đó liệt kê đầy đủ thông tin của bên tặng cho, bên nhận tặng cho, phân vốn góp và tổng giá trị phần vốn góp được tặng cho.

Trường hợp người được tặng cho là tổ chức thì tổ chức được tặng cho chỉ có thể trở thành thành viên của công ty khi và chỉ khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty.

Theo quy định của Bộ Luật dân sự, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba bao gồm: cụ nội, cụ ngoại của người tặng cho; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người tặng cho; cháu ruột của người tặng cho mà người tặng cho là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người tặng cho mà người tặng cho là cụ nội, cụ ngoại.

Thủ tục tặng cho vốn công ty TNHH

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi tặng cho vốn góp

Đối với người tặng cho vốn góp thì không phải nộp thuế TNCN.

Đối với người nhận tặng cho vốn góp: Theo điểm b khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì việc nhận tặng cho vốn góp được xem là khoản thu nhập chịu thuế và người được tặng cho vốn góp phải nộp thuế TNCN.

Căn cứ tính là thu nhập tính thuế và thuế suất, trong đó:

Thu nhập tính thuế: Là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.

Thuế suất: Áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

Cách tính thuế: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất (10%)

Hồ sơ thay đổi thành viên khi tặng cho vốn góp 

Công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tặng cho vốn góp.

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên khi tặng cho vốn góp

1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

2) Hợp đồng tặng cho hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc tặng cho;

3) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau trường hợp có thành viên mới:

Cá nhân: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên mới là cá nhân.

Tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định ủy quyền tương ứng;

4) Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

5) Giấy ủy quyền.

     Link tải hồ sơ tại đây

 

Liên hệ tư vấn miễn phí

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ với Tư vấn Sao Thuỷ MERCLAW theo phương thức:

Hotline   : 0944 795 168 (Mr. Nguyên)

Email      : contact@merclaw.com 

Trên đây là ý kiến của MERCLAW hy vọng có thể giải đáp vấn đề quan trọng cần lưu ý trong việc tặng cho vốn góp công ty TNHH.

CHIA SẺ BÀI VIẾT: