Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là loại hình công ty có khả năng huy động vốn mạnh mẽ nhất thông qua việc phát hành các chứng khoán. 

Phương án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần tăng vốn điều lệ theo một trong các phương án sau:

1 – Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

2 – Chào bán cổ phần riêng lẻ;

3 – Chào bán ra công chúng.

tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cho các cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

Tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ

Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc chào bán cổ phần hoặc quyền mua cổ phần trực tiếp và không sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng cho một trong các đối tượng sau:

a) Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

b) Dưới 100 nhà đầu tư không phải nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán ra công chúng

Thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ

1  – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu tham khảo);

2 – Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo);

3 – Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo).

Trường hợp giao Hội đồng quản trị thực hiện

1 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu tham khảo);

2 – Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần (mẫu tham khảo);

3 – Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần (mẫu tham khảo).

   Tham khảo: Điều kiện và thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Số lượng: 01 bộ hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn xử lý: Trong vòng từ 03-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết.

Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 2: Đăng công bố thông tin tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Sau khi tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày tăng vốn.

Bước 3: Thông báo với cơ quan thuế chủ quản

Trong trường hợp việc tăng vốn của doanh nghiệp làm tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau:

1 – Làm tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế;

2 – Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;

Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần của Merclaw

Quý Khách Hàng sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí về cách tăng vốn phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Quý Khách Hàng sẽ được soạn thảo hồ sơ miễn phí phù hợp với nhu cầu hoạt động;

Thực hiện thủ tục để xin giấy phép rút gọn nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần giấy phép gấp;

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại; và

Hỗ trợ Quý Khách Hàng các thủ tục có liên quan sau khi nhận được giấy phép doanh nghiệp.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ cho chúng tôi:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAO THU

Địa chỉ  : Tầng 10, Dreamplex Building, 195 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TPHCM

Email      : contact@merclaw.com

Hotline   : 0944 795 168

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

CHIA SẺ BÀI VIẾT: