đổi tên công ty cổ phần

Hồ sơ và thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Tên công ty là dấu hiệu đầu tiên để phân biệt công ty của bạn với công ty khác. Do đó, việc đặt lựa chọn và đặt tên công ty cổ phần là một công việc rất quan trọng. Sau đây Merclaw sẽ hướng dẫn sẽ hướng dẫn cách đặt tên công ty c phn cũng như hồ sơ và th tc đi tên công ty c phn. Continue reading “Thay đổi tên công ty cổ phần”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
Công_ty_cổ_phần

Công ty cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014

Công ty cổ phần được xếp hạng đầu tiên về khả năng huy động vốn mạnh mẽ nhất trong tất cả các loại hình doanh nghiệp vì Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép công ty cổ phần được quyền phát hành cổ phần khi có nhu cầu tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh hoặc là mở rộng quy mô công ty. Continue reading “Công ty cổ phần là gì? Ưu nhược điểm CTPC”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: