đổi tên công ty TNHH

Hồ sơ và thủ tục thay đổi tên Công ty TNHH một thành viên

Loại hình công ty TNHH có 02 loại hình đó là Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên. Sau đây, MERCLAW sẽ hướng dẫn cách đặt tên công ty TNHH một thành viên cũng như hồ sơ và thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên

Continue reading “Thay đổi tên Công ty TNHH một thành viên”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
Công ty tnhh 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở viên – Khái niệm và đặc điểm

Tiếp theo nội dung về loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty TNHH Tư Vấn Sao Thuỷ – MERCLAW sau đây sẽ giới thiệu tiếp cho Quý Khách Hàng những quy định pháp luật Công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp 2014. Continue reading “Công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp 2014”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: