Thay đổi tên Công ty TNHH hai thành viên

 

H sơ và th tc thay đi tên Công ty TNHH hai thành viên

Công ty TNHH có 02 loại hình đó là Công ty TNHH hai thành viên và Công ty TNHH hai thành viên. Sau đây, MERCLAW sẽ hướng dẫn cách đặt tên công ty TNHH hai thành viên cũng như thủ tục đổi tên công ty TNHH hai thành viên. 

Cách đặt tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Tên Công ty TNHH 2 thành viên tiếng Việt

Công thức: Tên loại hình + Tên riêng

Tên loại hình: “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên” hoặc “Công ty TNHH hai thành viên” hoặc chỉ đơn giản là “Công ty TNHH”; và

Tên riêng của Công ty TNHH hai thành viên được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, bao gồm cả các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Như vậy, công ty TNHH 2 thành viên tiếng Việt sẽ có các cách đặt tên như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên + Tên riêng

   Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Tư Vấn Sao Thuỷ

Công ty TNHH hai thành viên + Tên riêng

   Ví dụ: Công ty TNHH hai thành viên Tư Vấn Sao Thuỷ

Tên đơn giản nhất Công ty TNHH + Tên riêng

   Ví dụ: Công ty TNHH Tư Vấn Sao Thuỷ

Như chúng tôi cũng dành lời khuyên trong phần tên tiếng Việt của loại hình Công ty TNHH một thành viên, Quý Khách Hàng nên đặt tên công ty theo cách đơn giản nhất đó là: Công ty TNHH + Tên riêng vì những ưu điểm và sự tinh tế của nó.

Công ty TNHH hai thành viên tiếng Anh

Là tên được dịch từ tên công ty tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của công ty có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Lưu ý rằng: Với loại hình công ty TNHH 2 thành viên thì chúng ta sẽ không dịch phần số lượng thành viên sang tiếng Anh.

Như vậy, chúng ta sẽ sử dụng cụm từ “Limited Liability Company” hoặc “Company Limited” để thay cả cho loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên tiếng Anh.

   Tu Van Sao Thuy Limited Liability Company | Tu Van Sao Thuy Company Limited

Hoặc là:

   Mercury Consultancy Company Limited | Mercury Consultancy Limited Liability Company

Tên Công ty TNHH hai thành viên viết tắt

Tên viết tắt của công ty TNHH 2 thành viên được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Lưu ý rằng: Để tên viết tắt dễ đăng ký với và cơ quan đăng ký kinh doanh thì chỉ nên viết tắt tên loại hình công ty.

Như vậy, tên công ty TNHH 2 thành viên viết tắt sẽ có cách kiểu như sau:

Viết tắt từ tên tiếng Việt

   Ví dụ: Công ty TNHH Tư Vấn Sao Thuỷ

Tuy nhiên, nếu đặt tên viết tắt như thế này thì sẽ giống với tên tiếng Việt, do đó, chúng ta nên chọn tên viết tắt từ tên tiếng Anh sẽ hay hơn.

Tên viết tắt từ tiếng Anh

   Ví dụ: Tu Van Sao Thuy Co., LTD. hoặc Mercury Consultancy Co., LTD.

Co., LTD. là viết tắt của Company Limited

   Ví dụ: Tu Van Sao Thuy LLC. hoặc Mercury Consultancy LLC.

LLC. là viết tắt của Limited Liability Company

Sau khi đã chọn được tên cho công ty TNHH hai thành viên cho mình rồi, bước tiếp theo là kiểm tra xem tên công ty có trùng hay gây nhầm lẫn với tên của công ty khác đã đăng ký hay không. Bài viết sau đây của MERCLAW sẽ hướng dẫn chi tiết cách thức tra cứu tên công ty.

     Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu tên công ty bằng hình ảnh 

đổi tên công ty tnhh hai thành viên

H sơ thay đi tên công ty TNHH hai thành viên

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty TNHH hai thành viên;

3. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp;

4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

5. Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ;

6. Mục lục hồ sơ.

Tải về: Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH hai thành viên

Th tc thay đi tên công ty TNHH hai thành viên

Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật chuẩn bị 01 bộ hồ sơ.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch Đầu tư nơi đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trường hợp từ chối hồ sơ đăng ký thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

     Tham khảo: Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Th tc sau khi thay đi tên doanh nghip

Sau khi thay đổi tên tên, công ty phải thực hiện các công ty sau đây:

Làm li con du mi, tr du cũ và thông báo mu du

Sau khi có Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm lại con dấu với tên mới.

Kể từ năm 2016, doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu mới của doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Trường hợp con dấu của doanh nghiệp trước đây là do Bộ Công an cấp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả con dấu cho Bộ công an kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Bộ Công an cấp.

Thời gian thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. 

Thông báo thay đi tên doanh nghip vi cơ quan thuế ch qun

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và nộp cho với cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định của Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016.

Thông báo thay đổi thông tin trên hoá đơn điện tử

Từ ngày 01/11/2018, doanh nghiệp sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử thay cho hoá đơn giấy.

Doanh nghiệp tiến hành thông báo cho đơn vị phát hành hoá đơn để cập nhật lại tên công ty mới. 

Trường hợp, doanh nghiệp vẫn còn hoá đơn giấy và muốn tiếp tục sử dụng hoá đơn giấy này thì đặt con dấu tên công ty mới và đóng vào phần phía trên tên doanh nghiệp cũ, giữ nguyên tên doanh nghiệp cũ và thông báo thay đổi thông tin hoá đơn với cơ quan thuế chủ quản.

Lưu ý: Tuyệt đối không được gạch tên doanh nghiệp cũ trên hoá đơn đi.

Thông báo thay đổi tên chủ tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng để cập nhật lại thông tin tên chủ tài khoản ngân hàng theo thông tin tên công ty mới. 

Thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế – Tài khoản ngân hàng

Sau khi đã cập nhật lại thông tin tên chủ tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Nội dung thông báo, cập nhật lại thông tin tài khoản ngân hàng của công ty.

Để thực hiện thủ tục này, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và kê khai trên Cổng thông tin trước khi nộp hồ sơ giấy cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian thực hiện thủ tục cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Phát hành thông báo địa chỉ trụ sở mới của công ty với các khách hàng, nhà cung cấp

Công ty soạn thảo công văn (email/bản giấy) gửi cho tất các các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp để cập nhật lại thông tin địa chỉ trụ sở mới của công ty.

Dịch vụ thay đi tên công ty TNHH hai thành viên của Tư vấn Sao Thuỷ

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ với Tư vấn Merclaw theo phương thức:

Email      : contact@merclaw.com

Hotline   : 0944 795 168

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

 Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

 Thực hiện thủ tục rút gọn để xin cấp giấy phép công ty nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

 Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật để đặt tên cho công ty TNHH 2 thành viên của mình cũng như thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty TNHH hai thành viên. 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: