Thay đổi tên Công ty TNHH MTV

Thay đổi tên Công ty TNHH một thành viên

Loại hình công ty TNHH có 02 loại hình đó là Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên.

Sau đây, MERCLAW sẽ hướng dẫn cách đặt tên công ty TNHH một thành viên cũng như hồ sơ và thủ tục thay đổi tên công ty TNHH MTV. 

Cách đặt tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Tên Công ty TNHH 1 thành viên tiếng Việt

Công thức: Tên loại hình + Tên riêng

Tên loại hình: “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên” hoặc “Công ty TNHH một thành viên” hoặc “Công ty TNHH MTV” hoặc “Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV” hoặc chỉ đơn giản là “Công ty TNHH”; và

Tên riêng của Công ty được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, bao gồm cả các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Như vậy, tên công ty TNHH 1 thành viên tiếng Việt sẽ có các cách đặt tên như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên + Tên riêng

   Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư Vấn Sao Thuỷ

2. Công ty TNHH một thành viên + Tên riêng

   Ví dụ: Công ty TNHH một thành viên Tư Vấn Sao Thuỷ

3. Hoặc là Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV + Tên riêng

   Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Tư Vấn Sao Thuỷ

4. Công ty TNHH MTV+ Tên riêng

   Ví dụ: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Sao Thuỷ

5. Tên đơn giản Công ty TNHH + Tên riêng

   Ví dụ: Công ty TNHH Tư Vấn Sao Thuỷ

Như vậy, Công ty TNHH 1 thành viên về cơ bản sẽ có các kiểu đặt tên công ty như trên.

Chúng tôi khuyên rằng Quý Khách Hàng nên đặt tên công ty mình theo cách đơn giản nhất là Công ty TNHH = “Công ty TNHH” + “Tên riêng”.

Tên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng Anh

Là tên được dịch từ tên công ty tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của công ty có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Một thành viên: Single – Member

Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng Anh sẽ có các cách đặt tên như sau:

   Ví dụ 1: Tu Van Sao Thuy Single-Member Limited Liability Company | Tu Van Sao Thuy Single-Member Company Limited

   Ví dụ 2: Mercury Consultancy Single-Member Limited Liability Company | Mercury Consultancy Single-Member Company Limited

Với cách đặt tên tiếng Anh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như trên là đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Tuy nhiên, như chúng tôi đã khuyến cáo, dựa trên kinh nghiệm của MERCLAW thì còn có một số kiểu đặt tên khác tinh tế và đơn giản hơn từ tên đơn giản như đã nêu trong phần tiếng Việt, đó là:

   Tu Van Sao Thuy Limited Liability Company | Tu Van Sao Thuy Company Limited

Hoặc là:

   Mercury Consultancy Company Limited | Mercury Consultancy Limited Liability Company

Với kiểu tên công ty TNHH một thành viên tiếng Anh như thế này thì cơ quan đăng ký kinh doanh dễ dàng chấp thuận hơn.

Tên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên viết tắt

Tên viết tắt của công ty TNHH một thành viên được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Lưu ý rằng: Để tên viết tắt dễ đăng ký với và cơ quan đăng ký kinh doanh thì chỉ nên viết tắt tên loại hình công ty.

Như vậy, tên công ty TNHH một thành viên viết tắt sẽ có cách kiểu như sau:

1. Viết tắt từ tên tiếng Việt

   Ví dụ: Công ty TNHH Tư Vấn Sao Thuỷ

Tuy nhiên, nếu đặt tên viết tắt như thế này thì sẽ giống với tên tiếng Việt, do đó, chúng ta nên chọn tên viết tắt từ tên tiếng Anh sẽ hay hơn.

2. Tên viết tắt từ tiếng Anh

   Ví dụ: Tu Van Sao Thuy Co., LTD. hoặc Mercury Consultancy Co., LTD.

Co., LTD. là viết tắt của “Company Limited

   Ví dụ: Tu Van Sao Thuy LLC. hoặc Mercury Consultancy LLC.

LLC. là viết tắt của “Limited Liability Company

     Tham khảo: Công ty TNHH 2 thành viên đặt tên như thế nào?

H sơ thay đi tên công ty TNHH MTV

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi tên công ty TNHH một thành viên;

3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

4. Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Tải về: Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH MTV

Th tc thay đi tên công ty TNHH MTV

Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật chuẩn bị 01 bộ hồ sơ.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch Đầu tư nơi đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trường hợp từ chối hồ sơ đăng ký thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

     Tham khảo: Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Th tc sau khi thay đi tên công ty TNHH MTV

Sau khi thay đổi tên, công ty phải thực hiện các công việc sau đây:

Làm li con du mi, tr du cũ và thông báo mu du

Sau khi có Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm lại con dấu với tên mới.

Kể từ năm 2016, doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu mới của doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. 

Và từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.

Trường hợp con dấu của doanh nghiệp trước đây là do Bộ Công an cấp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả con dấu cho Bộ công an kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Bộ Công an cấp.

Thông báo thay đi tên doanh nghip vi cơ quan thuế ch qun

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và nộp cho với cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định của Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016.

Thông báo thay đổi thông tin trên hoá đơn điện tử

Từ ngày 01/11/2020, doanh nghiệp sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử thay cho hoá đơn giấy.

Doanh nghiệp tiến hành thông báo cho đơn vị phát hành hoá đơn để cập nhật lại tên công ty mới. 

Trường hợp, doanh nghiệp vẫn còn hoá đơn giấy và muốn tiếp tục sử dụng hoá đơn giấy này thì đặt con dấu tên công ty mới và đóng vào phần phía trên tên doanh nghiệp cũ, giữ nguyên tên doanh nghiệp cũ và thông báo thay đổi thông tin hoá đơn với cơ quan thuế chủ quản.

Lưu ý: Tuyệt đối không được gạch tên doanh nghiệp cũ trên hoá đơn đi.

Thông báo thay đổi tên chủ tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng để cập nhật lại thông tin tên chủ tài khoản ngân hàng theo thông tin tên công ty mới. 

Phát hành thông báo địa chỉ trụ sở mới của công ty với các khách hàng, nhà cung cấp

Công ty soạn thảo công văn (email/bản giấy) gửi cho tất các các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp để cập nhật lại thông tin tên công ty mới.

Dịch vụ thay đi tên công ty TNHH MTV

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

thay đổi tên công ty TNHH

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

 Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

 Thực hiện thủ tục rút gọn để xin cấp giấy phép công ty nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

 Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật để đặt tên cho công ty TNHH 1 thành viên của mình cũng như thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty TNHH MTV.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: