Hồ sơ thay đổi tổng giám đốc công ty cổ phần mới nhất

Hồ sơ thay đổi đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi đại diện theo pháp luật công ty cổ phần bao gồm các loại hồ sơ sau đây:

1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; hoặc

3) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty;

4) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực:

 Thẻ căn cước công dân; hoặc

 Giấy chứng minh nhân dân; hoặc

 Hộ chiếu

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Link tải đầy đủ: Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

   Xem thêm: Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

 

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

 

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: