Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm những địa điểm thuận lợi mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của mình.

Từ đó dẫn đến nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Continue reading “Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
Trụ sở công ty

Trụ sở công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định rằng: 

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.” Continue reading “Lưu ý cần tránh khi đặt trụ sở công ty, trụ sở doanh nghiệp”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: