Trụ sở công ty

Trụ sở công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định rằng: 

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.” Continue reading “Lưu ý cần tránh khi đặt trụ sở công ty, trụ sở doanh nghiệp”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty TNHH

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên mới nhất

MERCLAW xin trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bộ hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên hiện hành nhằm giúp Quý Khách Hàng có thể tự mình thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên.

Bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

Continue reading “Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần mới nhất

MERCLAW xin trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bộ hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần hiện hành nhằm giúp Quý Khách Hàng có thể tự mình thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần.

Bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

Continue reading “Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần mới nhất”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty TNHH

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên mới nhất

MERCLAW xin trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bộ hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên hiện hành nhằm giúp Quý Khách Hàng có thể tự mình thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên.

Bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

Continue reading “Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: