Tăng vốn điều lệ công ty tnhh một thành viên

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Đối với công ty TNHH một thành viên, việc tăng vốn điều lệ do chủ sở hữu công ty quyết định. Pháp luật cho phép chủ sở hữu được quyền tự chủ trong việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên để phù hợp với quy mô và hoạt động kinh doanh. Continue reading “Tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:
Vốn điều lệ là gì

 

Vốn điều lệ là gì theo Luật Doanh nghiệp 2014?

Xuất phát từ mối liên hệ mật thiết giữa vốn điều lệ với ngành nghề kinh doanh và mức thuế môn bài phải nộp hàng năm cho nên trước khi đăng ký mức vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh, Quý Khách Hàng cần phải tìm hiểu xem mức vốn điều lệ tối thiểu đối với công ty của mình là bao nhiêu để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Continue reading “Cần chứng minh vốn điều lệ khi thành lập công ty?”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: