Thủ tục chuyển đổi công ty

Thủ tục chuyển đổi công ty

Cùng với việc chuẩn bị phương án chuyển đổi loại hình công ty thì thủ tục chuyển đổi công ty cũng là một vấn đề đặc biệt cần lưu ý để thực hiện đầy đủ và chính xác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật quản lý thuế và các quy định pháp luật khác.

Đối với những loại hình chuyển đổi khác nhau sẽ có những quy định về trình tự và thủ tục chuyển đổi công ty khác nhau. Nhưng nhìn chung sẽ có những thủ tục đan xen lẫn nhau và/hoặc bất kỳ việc chuyển đổi loại hình công ty nào cũng sẽ phải thực hiện.

Trong phạm vi bài viết này, Merclaw xin được phép trình bày những thủ tục chung nhất mà trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty cho nhiều Khách Hàng của mình chúng tôi nhận thấy cần phải thực hiện.

TƯ VẤN THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

HOTLINE 24/703456 888 45

Thủ tục chuyển đổi công ty

Công ty sau khi thực hiện việc chuyển đổi nội bộ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh:

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi công ty TNHH.

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật chuẩn bị 01 bộ hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty.

     Xem thêm: Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Cơ quan thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch Đầu tư nơi đặt trụ sở chính.

Hiện nay, tại TP Hồ Chí Minh, hồ sơ chuyển đổi phải được thực hiện online trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia trước và sau khi hồ sơ chuyển đổi được chấp thuận thì khi đó mới tiến hành nộp bản giấy hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp từ chối hồ sơ đăng ký thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho công ty biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, công ty thực hiện đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thủ tục sau khi chuyển đổi công ty

Sau khi chuyển đổi loại hình công ty, công ty phải thực hiện các công ty sau đây:

* Lưu ý chung: Đối với chuyển đổi qua lại giữa công ty TNHH từ một thành viên sang hai thành viên trở lên và ngược lại thì không cần phải thông báo, trừ trường hợp có sự thay đổi tên công ty sau khi chuyển đổi.

Làm lại con dấu mới, trả dấu cũ và thông báo mẫu dấu

Sau khi có Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp mới, công ty phải làm lại con dấu với loại hình công ty mới.

Kể từ năm 2016, công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu của công ty lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu là 01-03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. 

Và từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.

Trường hợp con dấu của công ty trước đây là do Bộ Công an cấp, công ty phải thực hiện thủ tục trả con dấu cho Bộ công an kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Bộ Công an cấp.

Thông báo thay đổi thông tin trên hoá đơn điện t

Từ ngày 01/11/2020, công ty sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử thay cho hoá đơn giấy.

Công ty tiến hành thông báo cho đơn vị phát hành hoá đơn để cập nhật lại loại hình công ty.

Thông báo với ngân hàng

Công ty liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Phát hành thông báo với các khách hàng, nhà cung cấp

Công ty soạn thảo công văn (email/bản giấy) gửi cho tất các các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp để cập nhật lại thông tin mới của công ty.

Dịch vụ tư vấn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

thủ tục chuyển đổi công ty

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Thực hiện thủ tục rút gọn trong 01 ngày làm việc nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật về thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: