Chi nhánh

Chi nhánh là gì? Thủ tục thành lập chi nhánh mới nhất

Sau khi thành lập công ty và đi vào hoạt động một thời gian, sự phát triển của công ty đặt ra vấn đề về việc mở rộng thị trường và quy mô hoạt động kinh doanh của công ty ở những khu vực khác trong một tỉnh, thành phố hoặc ở các tỉnh khác trên cả nước.

Thông qua hình thức thành lập chi nhánh, công ty sẽ có thêm những cơ sở để thay mặt công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng kinh doanh của công ty. Sau đây, Tư vấn Merclaw sẽ hướng dẫn toàn bộ hồ sơ và thủ tục thành lập chi nhánh công ty.

Chi nhánh là gì?

Theo quy định của Bộ Luật Dân sự

1 – Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân;

2 – Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân;

3 – Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai;

4 – Người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền;

5 – Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh xác lập, thực hiện.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp

1 – Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

2 – Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

1 – Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh;

2 – Quyết định của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc đăng ký hoạt động chi nhánh;

3 – Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

4 – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:

a) Thẻ căn cước công dân; hoặc

b) Chứng minh nhân dân; hoặc

c) Hộ chiếu.

Thành lập chi nhánh công ty TNHH

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên

1 – Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh;

2 – Quyết định của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh;

3 – Biên bản họp hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh;

4 – Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

5 – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:

a) Thẻ căn cước công dân; hoặc

b) Chứng minh nhân dân; hoặc

c) Hộ chiếu.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

1 – Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh;

2 – Quyết định của hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh;

3 – Biên bản họp hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh;

4 – Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

5 – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:

a) Thẻ căn cước công dân; hoặc

b) Chứng minh nhân dân; hoặc

c) Hộ chiếu.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH, công ty cổ phần hạch toán độc lập/phụ thuộc 2019

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Số lượng: 01 bộ hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở.

Thời hạn xử lý: Trong vòng từ 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 2: Đăng công bố thông tin thành lập chi nhánh

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Quý Khách hàng cần thực hiện thủ tục công bố thành lập chi nhánh trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục Thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Thủ tục sau khi thành lập chi nhánh công ty

Treo biển hiệu chi nhánh nơi đặt trụ sở

Treo biển hiệu tại trụ sở đăng ký, trên biển hiệu đáp ứng đủ các thông tin như tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở, số điện thoại.

Đăng ký nộp thuế môn bài chi nhánh

Thuế môn bài 1.000.000 VNĐ/ năm.

Nếu chi nhánh thành lập từ ngày 01/07 trở đi thì chỉ phải nộp 500.000 VNĐ/ năm

Đối với chi nhánh hạch toán độc lập

Kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan quản lý thuế chi nhánh.

Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

a) Nếu chi nhánh ở cùng tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng tại cơ quan thuế trụ sở chính;

b) Nếu chi nhánh ở khác tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai và tiền thuế môn bài tại chi nhánh.

Quy định về Thuế GTGT chi nhánh

Tại Điều 11, Khoản 1 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về khai thuế GTGT như sau:

“b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

Như vậy:

Trường hợp tiến hành thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT tại chi nhánh, khi đáp ứng những điều kiện pháp lý như:

a) Chi nhánh hạch toán độc lập; hoặc

b) Chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính.

Kê khai và nộp thuế GTGT tại trụ sở chính, nếu thỏa mãn 1 trong những điều kiện sau:

a) Chi nhánh hạch toán phụ thuộc; hoặc

b) Không phát sinh doanh thu; hoặc

c) Cùng tỉnh với trụ sở chính.

Quy định về thuế TNDN chi nhánh

Tại Điều 12 Khoản 1 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế như sau:

“b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Như vậy:

Đối với chi nhánh hạch toán độc lập

Nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp chi nhánh (Chi cục thuế quận, huyện nơi chi nhánh trụ sở ở đó).

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, trụ sở chính nộp hồ sơ khai thuế cả phần thu nhập tại chi nhánh.

Trường hợp ngoại lệ

Đối với những công ty có ngành dịch vụ ăn uống, thì cho dù hình thức hoạch toán nào thì sẽ luôn mặc định là hoạch toán độc lập. Ngành ăn uống với đặc thù là đăng ký ở quận nào thì quận đó quản lý, nên dù công ty thành lập chi nhánh trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh mà có ngành ăn uống thì phải đăng ký hình thức hoạch toán độc lập, kê khai thuế hằng quý, làm báo cáo tài chính cuối năm độc lập so với công ty mẹ.

Trong nhiều trường hợp doanh nghiệp có ngành ăn uống, nhưng ngành ăn uống không phải là ngành chính của công ty, có dự định muốn mở thêm chi nhánh, thì để được gộp chung sổ sách vô công ty mẹ báo cáo thì khi thành lập chi nhánh, vì vậy nên bỏ tất cả những ngành ăn uống trong công ty khi đăng ký thành lập chi nhánh.

Dịch vụ thành lập chi nhánh trọn gói của Tư vấn Merclaw

Nội dung bài tư vấn về thủ tục thành lập chi nhánh nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ với MERCLAW theo phương thức:

Email      : contact@merclaw.com

Hotline   : 03456 888 45 

Quý Khách Hàng sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí về cách thành lập chi nhánh phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Quý Khách Hàng sẽ được soạn thảo hồ sơ miễn phí phù hợp với nhu cầu hoạt động;

Thực hiện thủ tục để xin giấy phép rút gọn nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần giấy phép gấp;

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại; và

Hỗ trợ Quý Khách Hàng các thủ tục có liên quan sau khi nhận được giấy phép doanh nghiệp.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty.

CHIA SẺ BÀI VIẾT: