Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần mới nhất

Thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế chủ quản liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Trình tự và thủ tục chung

Sau khi công ty đã hồ sơ thuế chuyển địa chỉ lúc này có 2 trường hợp:

Trường hợp chuyển trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố:

Soạn hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty và gởi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, sau 03 ngày làm việc, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và hoàn toàn được chuyển công ty về trụ sở mới.

Trường hợp chuyển trụ sở chính của công ty sang tỉnh, thành phố khác:

Soạn hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty và gởi đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới, sau 03 ngày làm việc, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, sau đó gởi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây công ty đã đăng ký.

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của công ty.

TƯ VẤN THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY 

HOTLINE 24/7: 03456 888 45

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Mẫu mới nhất 2019;

2) Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ công ty;

3) Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ công ty;

4) Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

5) Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Trường hợp khác tỉnh/ thành phố thì ngoài các hồ sơ nêu trên cần phải có thêm:

6) Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

7) Danh sách cổ đông sáng lập;

8) Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

9) Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (nếu có).

   Xem thêm: Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Th tc thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật chuẩn bị 01 bộ hồ sơ.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch Đầu tư nơi đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trường hợp từ chối hồ sơ đăng ký thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho công ty biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Th tc sau khi thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Sau khi thay đổi địa chỉ, công ty phải thực hiện các công ty sau đây:

Làm li con du mi, tr du cũ và thông báo mu du

Sau khi có Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp mới, công ty phải làm lại con dấu với địa chỉ mới.

Kể từ năm 2016, công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu của công ty lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu là 03 ngày làm việc kể từngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp con dấu của công ty trước đây là do Bộ Công an cấp, công ty phải thực hiện thủtục trả con dấu cho Bộ công an kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Bộ Công an cấp.

Thông báo thay đổi địa chỉ công ty vi cơ quan thuế ch qun ở địa chỉ mới

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải chuẩn bị hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và nộp cho với cơquan thuếnơi công ty đặt trụ sở chính theo quy định của Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016.

Thông báo thay đi thông tin trên hoá đơn đin t

Từ ngày 01/11/2020, công ty sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử thay cho hoá đơn giấy.

Công ty tiến hành thông báo cho đơn vị phát hành hoá đơn để cập nhật lại địa chỉ công ty mới. 

Trường hợp, công ty vẫn còn hoá đơn giấy và muốn tiếp tục sử dụng hoá đơn giấy này thì đặt con dấu địa chỉ công ty mới và đóng vào phía bên phải địa chỉ công ty cũ, giữ nguyên địa chỉ công ty cũ và thông báo thay đổi thông tin hoá đơn với cơquan thuế chủ quản.

Lưu ý: Tuyệt đối không được gạch địa chỉ công ty cũ trên hoá đơn đi.

Thông báo địa chỉ công ty mới của công ty với ngân hàng

Công ty liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng để cập nhật lại thông tin địa chỉ mới của công ty.

Phát hành thông báo địa chỉ công ty mới của công ty với các khách hàng, nhà cung cấp

Công ty soạn thảo công văn (email/bản giấy) gửi cho tất các các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp để cập nhật lại thông tin địa chỉ mới của công ty.

Dch vụ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần ca Tư vn Merclaw

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật Công ty và pháp luật hiện hành;

Thực hiện thủ tục rút gọn để xin cấp giấy phép công ty nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết qu của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật để thay đổi địa chỉ cho công ty cổ phần của mình cũng như thực hiện thủ tc thay đi địa chỉ công ty cổ phần.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: