Thành lập Văn phòng đại diện

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện trong nước

Văn phòng đại diện thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh cho công ty. Sau đây, Tư vấn Merclaw sẽ và hướng dẫn toàn bộ hồ sơ và thủ tục thành lập Văn phòng đại diện. Continue reading “Văn phòng đại diện”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: